MILITARI DIN BASARABIA (10)

 SECRETELI ISTORIEI cu ALEXANDRU MORARU

Molcocean (u?) Mihail –  militar cu renume în spaţiul rusesc şi sovietic, participant la războiul ruso-japonez din 1904-1905 şi la Primul Război Mondial 1914-1918; s-a aflat la izvoarele formării armatei roşii, adică a Rusiei sovietice.

S-a născut la 14 octombrie 1877 la Chişinău în familia lui Vasile Andrei Molcocean şi botezat în biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe” situată în apropierea gării auto din centrul capitalei. Cu regret, în scurt timp capul familiei a decedat şi toată povara a creşterii şi educaţiei celor cinci copii (Mihail era ultimul) a rămas pe umerii mamei lor Sofia Molcocean.

În luna mai 1890, după o testare Mihail este admis la studii la Liceul pentru băieţi din Chişinău şi ţinând cont de situaţia materială grea afamiliei i s-au făcut reduceri la plata pentru studii. În 1897 el finisează studiile cu note bune. Împreună cu prietenul său Ivan Jivallo au hotărât să-şi continue studiile la Şcoala militară de infanterie din Kiev(Rusia), dar în cele din urmă prietenul renunţă şi pleacă să înveţe la Şcoala militară de cavalerie din Elizavetgrag (Rusia).

Deja în 1901 Mihail Molcocean absolveşte  Şcoala militară de infanterie din Kiev primind şi gradul militar de porucic. Pentru a acoperi criza cronică social-economică, Rusia ţaristă a pornit un război împotriva Japoniei, cu speranţa că va fi victorios. Dar n-a fost să fie aşa, armata şi flota rusă nu erau pregătite de război, vasele marine, armele şi utilajul erau învechite şi net inferioare celor japoneze. Practic pentru armata rusă acest război a fost un măcel.

Unul din miile de militari implicaţi în război, era şi tânărul ofiţer Mihail Molcocean, care s-a aflat în China mai bine de 2 ani şi care i-au îmbogăţit cunoştinţele  practice militare, cu toate că Rusia a fost ruşinos înfrântă. De fapt, acesta a fost primul război din secolul XX, care conţinea în sine toate elementele principale ale unui război modern. Aici, pe câmpurile de luptă din Manjuria au fost utilizate pe scară largă artileria, mitralierelor şi  aviaţiei. Tot aici au fost întrebuinţate o mulţime de elemente din tactica şi strategia militară modernă. 

Pentru curajul de care a dat dovadă Mihail Molcocean în luptele împotriva japonezilor, a fost decorat cu Ordinul „Sfânta Ana”, clasa IV cu inscripţia „Pentru vitejie”. După război, el erte transferat cu serviciul în Districtul militar Varşovia, unde este avansat în gradul militar de ştabs-capitan şiind tot odată şi comandant de campanie al garnizoanei din oraşul polonezLodz.Aici l-a prins ştirea despre începutul Primului Război Mondial. Din primele zile ale războiului, Molcocean Mihail a participat la lupte pe front. După bătălia de la Lodz de la sfârşitul lunii noiembrie 1914, el este înaintat la gragul de căpitan şi promovat în funcţia de comandant de batalion.

Luptele din perioada anilor 1915-1916 au pus în evidenţă capacităţile militare ale căpitanului Molcocean şi deja in toamna anului 1916 superiorii săi l-au inaintat la gradul de locotenent-colonel cu numirea în funcţie de adjutant în Statul Major al Corpului de Armata.

Ţinând cont de capacităţile sale exceptionale, în februarie 1917 Molcocean este trimis la studii la Academia Statului Major General di Sankt Petersburg, dar situaţia gravă de pe front l-a silit ca deja în aprilie 1917 să se întoarcă in unitate fiind numit în funcţia de şef al statului major al corpului de armata.În perioada când intensitatea operaţiilor militate scăzuse, eroul nostru şi-a continuat studiile la respectiva academie, pe care a finisat-o la 23 martie 1918. După lovitura de stat bolşevică din octombrie 1917 şi al pericolului înaintarii armatelor germane, l-au făcut pe Molcocean să recunoască noua putere şi să treacă în serviciul acesteia. Situaţia de pe front se complicase şi mai mult.La 1 martie 1918 trupele germane au intrat în Kiev şi se apropieau de Kursk.La începutul lunii octombrie 1918 el este numit la funcţia de şef stat major al Diviziei Kursk puşcaşi, funcţie în care s-a isprăvit de minune.

Aflându-se de partea „sarcomei” roşii, a luat parte la luptele împotriva armatei albgardiste a generalului Alexandr Denikin, împotriva armatei poloneze şi alte formaţiuni militare. Oriunde nu era trimis de către superiorii săi să lupte, peste tot Mihail Molcocean işi îndeplinea conştiincios datoria de militar. În majoritatea cazurilor,era trimis pe sectoarele cele mai dificile ale războiului civil din Rusia sovietică pentru a redresa situaţia în favoarea armatei roşii. Probabil din acelaş motiv, la începutul lunii mai 1920 el este numit şeful Statului Major a armatei 14-a, care ducea lupte difensive pe sectorul Vapnearka-râul Nistru. În componenţa acestei armate era înclusă şi Divizia 45 puşcaşi, în cadrul căreia se afla un număr considerabil de basarabeni, inclusiv în corpul de comandă. Comandantul acestei divizii era Iona Iachir, un evreu din Chişinău, care era înzestrat cu calităţi deosebite în arta militară.

Un loc împortant l-a avut Mihail Molcocean în istoria Armeniei sovietice. În scopul formării şi conducerii forţelor armate ale Armeniei, după finisarea războiului civil este trimis în Armenia, deoarece în luna noiembrie 1920 în urma unei lovituri de stat puterea în Armenia este preluată de comunişti, care s-au grabit să proclame puterea sovietica. Deja la începutul anului 1921 de către noua structură statală comunistă este numit în funcţie de comandant suprem al armatei, în locul celui destituit. Se ştie de asemeni că deja în luna aprilie 1921 Mihail Molcocean se afla in fruntea unităţilor militare ale armatei roşii, care au înăbuşit în gânge răscoala ţărănească din regiunea Tambov.

În anul 1924 el este omorât în condiţii enigmatice. 

Sursa: http://www.mazarini.wordpress.com

    MILITARI  DIN BASARABIA (11)

Ornament National

Şerbănescu Teodor  – s-a născut la Cahul în 1839. A fost prefect al judeţălui Cahul. A participat la războiul pentru independenţă din anii 1877-1878. Se învredniceşte de gradul de colonel şi ajunge comandant de regiment de brigadă. Se retrage din armată, fiind preocuat de literatură, în special de poezie. În 1894 este ales membru corespondent al Academiei Române. Colaborează la revistele „Literatura şi arta română”, „Convorbiri literare” ş.a. A decedat la Brăila, în ziua de 2 iulie 1901.

 

BLOG DE ISTORIE MILITARĂRâşcanu Ion– general de divizie, s-a născut la Cahul la 4 ianuarie 1874. A fost ministru de război în anii 1919- 1921. În 1927 este numit comisar superior în guvernământul Basarabia şi Bucovina. A fost ministru de stat  al Basarabiei în guvernul Nicolae Iorga.A intrat în Basarabia în 1918 în fruntea Diviziei 1 Vânători, care la 1 martie 1918 a înlocuit la Chişinău şi în Basarabia de mijloc, Detaşamentul General E. Broşteanu. În ziua de 27 martie 1918 Detaşamentul General I.Râşcanu se găsea la Chişinău, constituind trupele de paradă şi gărzile de onoare în timpul istoricului eveniment al Marii Uniri.

 

Lanciu Vasile- născut la 14 ianuarie 1931 în oraşul Cahul. Studii: gimnaziul din Cahul, Şcoala militară de aviaţie din Harikov şi Institutul poligrafic din Moscova. În perioada anilor 1975-1980 a fost primar al oraşului Cahul. A avut o misiune dificilă, să ridiceoraşul din ruine după puternicul cutremur de pământ din 1977. A lucrat director de tipografie, apoi director general al asociaţiei poligrafice din Cahul. Timp de 18 ani a condus complexul poligrafic din Chişinău „Universul”(astăzi Concernul „Presa”). Decoraţii de stat.

 

Erecci Marco, Petrov Ivan, Peroncov Feodor, Bancov Feodor– născuţi în satul Cairaclia, Taraclia. Participanţi la războiul ruso-turc din 1877- 1878 şi războiul ruso-japonez din 1904-1905. Toţi au fost decoraţi cu Crucea Sf. Gheorghe (pentru soldaţi), distincţie ţaristă. Bancov Feodor cu săteanul său Nicolae Manolov au mai participat şi la Primul Război Mondial.

 

Macovei Alexandru– născut în satul Cajba, Bălţi. Profesor şcolar în 1944 cu puţin înainte de a treia ocupaţie rusească a Basarabiei se refugiază în ţară. Face studii militare şi trecând prin toate gradaţiile militare devine colonel al Armatei Române.

Nestor Tudor Andrei– născut în oraşul Camenca la 15 mai 1960.Studii: şcoala din localitate, Şcoala profesional tehnică din Bălţi şi din Cahul, după care este angajat la uzina „Agromaşina”. Pe platoul de la Tighina, în timpul Războiului ruso-moldovenesc din 1991-1992 a luptat ca puşcaş şi a dat dovadă de abnegaţie şi eroism. În aceste lupte a fost răpus de glonţul duşmanului la 23 iunie 1992.

Voloşin Stepan- născut în satul Camencuţa, Bălţi. A participat la Primul război Mondial fiind încadrat marinar pe vasul militar „Moşcinâi”(„Vigurosul”).

 

BLOG DE ISTORIE MILITARĂTimoşenco Cemion Constantinovici –născut la 18 februarie 1895 în satul Furmanca, Chilia din Basarabia (azi Ucraina- Al.M). celebru militar al Armatei Roşii, Mareşal al Uniunii Sovietice, Erou al URSS (decorat de 2 ori). A studiat în şcoala din sat, în decembrie 1914 a fost mobilizat în armata ţaristă. În 1915 a absolvit şcoala-model al Regimentului pentru mitralierişti, participant la Primul Război Mondial ca mitralierist în Divizia 4 Cavalerie pe direcţia fronturilor Sud-Vest şi Vest, a fost decorat pentru curaj şi bărbăţie cu Crucea Sf.Gheorghe de gradul I, II şi III pentru soldaţi.

 În 1918 era comandant de pluton, escadron, iar în august 1918 se afla în fruntea Regimentului de cavalerie care participa la apărarea oraşului Ţariţân, iar din noiembrie 1918 – comandantul brigăzii de cavalerie (din 1919 în corpul de armată comandata de Semion Budionîi). Membru al pardidului comunist bolşevic din 1919. A fost rănit de 5 ori, dar nu a părăsit câmpul de luptă, decorat cu trei ordine Drapelul Roşu şi Armă de Onoare revoluţionară.

A absolvit cursuri militare academice în 1922,1927 şi cursuri superioare ale comandanţilor în cadrul Academiei Politico-Militare „N.G.Tolmaciov” din 1930.

A participat la luptele pentru ocuparea Poloniei de est (1939) fiind comandantul Frontului Ucrainean; în războiul sovieto-finlandez 1939-1940 începând cu 7 ianuarie 1940- comandantul Frontului Nord-Vest, unităţile căruia aveau menirea de a rupe „linia Manerheim”.

Participant la cel de-al II Război Mondial în calitate de comandant de oşti  sovietic cu importante realizări militare şi decorat cu ordine şi medalii ale URSS.

BLOG DE ISTORIE MILITARĂTodorov Georgi Stoianov- s-a născut la 8 octombrie 1858 în localitatea Bolgrad din Basarabia- decedat la 16 noiembrie 1934, Sofia, Bulgaria. General de infanterie bulgar (1917). Participant voluntar la războiul ruso-turc din 1877-1878. Absolvent al Şcolii Militare din Sofia (1879); studiază la Academia Militară a Statului Major, dar la ultimul an întrerupe studiile şi pleacă voluntar în grad de căpitan la războiul serbo-bulgar din 1885. Participant la războaele balcanice din 1912-1913. A avut o soartă de militar bulgar complicată, dar buna pregătire profesională şi eroismul personal depăşea complicaţiile. A participat la Primul Război Mondial. S-a demobilizat în 1918, un timp a fost consilier general al ţarului Boris III, iar deja în anul 1919 demisionează.

                        Autor proiect şi realizare Alexandru Valeriu MORARU

SURSA: www,mazarini.wordpress.com

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s