MITĂ PENTRU COMISARIATUL MILITAR TÂRNOVA, RSS MOLDOVENEASCĂ (din dosare secrete de arhivă)

2014În articolul  documentar” Cadrele bolşevicilor 1-2-3” apărut la Chişinău în anul 2006, care între timp a devenit  de referinţă, inclusiv şi pentru Marele nostru desident Paul Goma, scriam despre miile de aventurieri, rătăciţi, desfrânaţi, borfaşi şi beţivani  aduşi din Rusia şi Ucraina in Basarabia de ocupanţii sovietici mai întai in 1940, apoi respectiv  in 1944. Infracţiunile şi crimele săvârşite de aceştea nici azi n-au fost pedepsite…

Despre comportanentul unui ocupant-funcţionar este vorba în Hotărârea CR Tîrnova al PC(b) din Moldova privind excluderea din partid a lui Perechidailov C.M.[1]

                                                                  STRICT SECRET

„Perechidailov Chiril Mihailovici – anul naşterii 1914, membru al PC(b) al URSS din anul 1940, biletul de partid nr., ucrainean, funcţionar, studii primare. În momentul deschiderii dosarului lucra şef-adjunct al secţiei raionale Tîrnova al NKVD-ului. În prezent lucrează împuternicit operativ al secţiei judeţene Soroca al secţiei NKVD.

S-a stabilit: Perechidailov C.M., activînd în raionul Târnova, sistematic se dedica beţiilor şi s-a compromis ca comunist. La 10 octombrie 1944 şi-a permis o beţie şi comportament huliganic în apartamentul lui Grigorievscaia. În timpul scandalului ghimnastiorca (un fel de cămaşă din stofă groasă, pe care o purtau soldaţii şi ofiţerii sovietici-Al. M) în care se afla şi biletul de partid a fost aruncată în stradă. A doua zi, participanţii la beţie i-au înmînat lui Perechidailov ghimnastiorca şi biletul de partid. La 29 octombrie 1944 a participat la o altă beţie. În stare de ebrietate şi scandal i s-au furat biletul de partid şi alte documente. Biletul de partid n-a fost găsit…”

Toţi ocupanţii erau plini de importanţă, cu aere de superioritate faţă de populaţia băştinaşă, cu un comportament obraznic şi violent, lacomi şi hrăpăreţi, dînd interesului personal şi burtei proprii importanţă republicană. Cu cât funcţia era mai înaltă, cu atât posibilităţile de îmbogăţire fără muncă erau mai sigure, iar riscul de a fi pedepsit era nul.

 Documentele selectate, traduse din limba rusă de autorul acestor rânduri şi incluse în prezentul material sunt documente, care au fost scrise de instituţii sovietice prestigioase, autoritare, adică cu o credibilitate de sută la sută.

Către începutul anului 1944 situaţia de pe frontul de est se schimbase în favoarea URSS, lucru care a devenit posibil datorită victoriei ruşilor de la Stalingrad. Deja în primăvară câteva raioane din nordul Basarabiei au fost reocupate de oştirile sovietice.

 Comportamentul ocupanţilor este previzibil în toate perioadele istorice, în care se includ batjocora şi violenţa faţă de băştinaşi, lipsa unei frici, că vor fi pedepsiţi pentru faptele săvîrşite. Mai laconic – învingătorii nu se judecă!

Un document cutremurător, care de fapt exprimă imaginea adevărată a stăpânului- ocupant sovietic venit în Basarabia pe tancuri pentru a ne aduce „eliberarea stalinistă”:

                                                                                  STRICT SECRET

                                                                    Şefului secţiei militare al CC al PC(B)

                                                                    al Moldovei tovarăşului Fonariov

                                         CERTIFICAT

   În urma verificării faptelor, indicate în nota informativă a secretarului CR al PC(b)M din Târnova de tov. Corolicov, din 27 decembrie 1945, despre abuzul de putere, corupţia şi demoralizarea ofiţerilor comisariatului militar raoional, Vă informăm următoarele:

    Şeful secţiei nr.1, locotenent superior tov. Goncearov, folosindu-se de funcţia deţinută, nelegitim, elibera certificate fictive şi livrete militare false dezertorilor de pe front şi  din industria militară cu nota că nu este apt de serviciul militar, cărora le inscria diferite articole şi boli, potrivit cărora aceştea nu puteau fi mobilizaţi şi liniştiţi îşi continuau traiul în gospodăriile lor. Pentru documentele eliberate, de regulă, de la cetăţenii dezertori tov.Goncearov lua mită în bani şi produse alimentare, participa la banchete şi nunţi, organizate de dezertori şi cei ce se eschivau de la serviciul militar, aflaţi la evidenţa comisariatului militar raional Târnova.

 Pentru acest scop tov. Goncearov avea câţiva oameni în anturajul său, care se ocupau de transmiterea mitei la domiciliu. De exemplu: tov. Goncearov prin intermediul cetăţenei Cogan Haica a eliberat certificat fals dizertorului Tcaci Trofim Grigorievici, pentru care Cogan a primit de la Tcaci 2000 ruble, din care 1000 ruble Cogan a transmis-o lui Goncearov. În felul acesta, prin cetăţeana Cogan, au fost transmise documente de la scoaterea de evidenţă militară dezertorilor Zisman, Volico, ultimul a dat mită în sumă de 1000 ruble, din care Cogan a trasmis 600 ruble lui Goncearov, Bliuma Moha a dat 1400 ruble, din care lui Goncearov i s-au transmis 850 ruble.  În discuţie cu cetăţeana Cogan toate faptele au fost confirmate de ea, mai mult decât atât, ea a recunoscut că lua mită de la persoanele nominalizate şi-i transmitea lui Goncearov; acest lucru se petrecea în cabinetul tov.Goncearov sau, uneori, acasă în prezenţa soţiei sale. Banii primiţi, cea mai mare parte era transmisă lui Goncearov, restul  le asuma sie.

     Certificate,  privind eliberarea de le serviciul militar şi de la lucru în industria militară, Goncearov le-a eliberat şi altor cetăţeni ( Cuşari Grigorii Ălievici, Gherco, Ţemerman ş.a.)

      În afară de aceasta, Goncearov participa activ la nunţi, care trebuiesc considerate ca mită, dar în altă formă. De exemplu, în satul Târnova la cetăţeanul Coun, numele căruia Goncearov nu-l cunoştea, la invitaţia fratelui Coun Ivan Efimovici a participat la petrecerea în armată a premilitarului Colesnic Vasile, în satul Codrenii Noi a participat la nuntă şi la multe alte petreceri şi nunţi. Participarea lui Goncearov la nunţi este legată de dezertori şi persoane care se eschivau de la serviciul militar.

      Tov. Goncearov în activitatea sa criminală avea în anturajul său oameni care îi transmiteau mita şi îl invitau la petreceri şi nunţi prin intermediul acestora de la Goncearov aceştea primeau documentele corespunzătoare, pe care acesta le elibera cu mare plăcere.

       Din discuţiile cu tov, Goncearov în prezenţa reprezentantului secţiei politice a comisariatului militar republican maiorului Teslea şi a şefului secţiei militare a comitetului judeţean Soroca al PC(b)M tov. Ciurban, la 22 ianuarie 1946 tov. Goncearov, parţial, a recunoscut activitatea sa criminală, care este exprimată prin eliberarea documentelor false celor dezertaţi de pe front, dezertorilor din industria militară şi celor care se eschivau de la serviciul militar, pentru care lua mită în bani şi produse. Tov. Goncearov, la acest subiect, a prezentat o notă informativă.

      E necesar de menţionat că tov. Goncearov, ca comunist şi ofiţer, n-a recunoscut activitatea sa antipartinică şi antistatală, încercândă să ascundă multe fapte care au avut loc, ce necesită verificate de organele de anchetă ale procuraturii militare.

Un alt fapt este  comportamentul amoral al şefului secţiei 2, fiind tot odată este şi secretarul organizaţiei de partid al comisariatului militar raional, căpitanul tov. Cantimirov, care lucrează în comisariuatul militar raional Târnova încă de la formare. Pe tot parcursul acestei perioade  tov. Cantemirov era antrenat în beţii sistematice, susţinând  companie lui Goncearov. Deseori participa la tot felul de petreceri şi nunţi împreună cu Goncearov, iar prin diferite minciuni silea femeile şi fetele  de a intra cu el  în relaţii intime. Fiind în stare de ebrietate de trei ori  a organizat deboşuri cu bătăi ale membrilor companiei şi folosirea pistolului din dotare; ultimul caz a avut loc în apartamentul lui Goncearov, când Hantimirov (conform originalului- Al.M) fiind beat a împuşcat de cateva ori din pistol.

Tov. Hantimirov prin minciuni şi diferite promisiuni forţa femeile spre concubinaj şi prin  excrocherii storcea mijloace pentru petrecere şi diferite beţii; de exemplu Hantimirov  a intrat în concubinaj cu fosta lucrătoare a comisariatului militar cetăţeana Lalezinova, care lucra contabil. Într-un termen foarte scurt  dânsa a cheltuit 4000 ruble, tot ea a cumpărat cizme de hrom şi le-a dăruit lui Hantemirov.

Hantemirov  la rândul său i-a promis că se va căsători cu dânsa, dar când s-a aflat că Lalezinova a cheltuit mijloacele statului, a fost eliberată de la comisariatul militar, el a refuzat să-şi onoreze promisiunea şi s-a căsătorit cu alta.

Despre comportamentul amoral al lui Hantimirov pot fi menţionate multe exemple. Tov. Hantimirov fiind secretarul organizaţiei de partid la comisariatului militar  n-a luat nici o măsură partiinică  de a infruenţa comuniştii şi ceilalţi lucrător, care se ocupau cu beţiile şi luau mită de la dezertori şi cei care se eschivau de la serviciul militar, iar tov. Goncearov şi Hantimirov, din contra, se străduiau să ascundă toate cazurile criminale şi prin această activitate au devenit complici.

În discuţie cu tov. Hantimirov în pezenţa reprezentantului Comisariatului Militar Republican tov. Teslea şi şeful secţiei militare al Comitetului Jueţean al PC(b)M tov. Ciurbanov  toate faptele  expuse mai sus Hantimirov le-a recunoscut.

Consider că tovarăşii Goncearov şi Hantimirov prin comportanentul lor, care se exprimă prin beţii sistematice, uneori cu deboşuri şi folosirea armelor din dotare, luare de mită şi depravare sexuală subminează autoritatea ofiţerului sovietic în ochii populaţiei locale şi încrederea faţă de instituţia militară cum este voencomatul (comisariatul militar- Al.M) şi prin aceasta toarnă apă la moara duşmanilor puterii sovietice.

Tovarăşii Goncearov şi Hantimirov ca membi al partidului bolşevic au pătat imaginea comunistului şi responsabilitatea în faţa partidului. Din acest motiv Goncearov şi Hantimirov  nu merită să poarte înaltul titlu de comunist şi trebuesc pedepsiţi  aspru până la excluderea din rândurile partidului.

E necesar de menţionat atitudinea neserioasă a Comisarului militar republican tov. Korsun în cercetarea faptelor despre încălcarea legislaţiei revoluţionare şi activităţii criminale ale subalternelor faţă de populaţia locală. De exemplu, după ce au parvenit semnale din raionul Târnova despre activitatea criminală a lui Goncearov şi alţi lucrători ai comisariatului militar, în raion a sosit tov. Korsun, şeful secţiei cadre al comisariatului militar republican tov. Kuşnarev şi procurorul militar. Procurorul raionului Târnova, tov. Şevcenco a transmis toate materialele anchetei preventive şi certificatele false, eliberate de Goncearov dezertorilor, procurorului militar. Despre această transmitere a fost informat tov. Korsun. Se părea că erau destule mărturii pentru continuarea anchetei şi pedepsirea celor vinovaţi. Dar tov. Korsun nu a găsit de cuviinţă să discute cu lucrătorii comisariatului militar, inclusiv cu tov. Doncenco, care a semnalat despre activitatea criminală a lui Goncearov, cu atât mai mult că nu a vorbit nici cu Goncearov.

  În consecinţă, tov. Korsun a venit la comisariatul militar Târnova, unde numai s-a arătat, promiţând să revină, dar a plecat la Chişinău şi nimeni nu l-a mai văzut. Până azi nu se cunoaşte locul aflării materialelor transmise procurorului militar şi ce anume măsuri s-au luat privind activitatea criminală a lui Goncearov.

   Din discuţiile cu tov. Teslea am aflat că procurorul militar a transmis un certificat comisariatului militar republican în care se menţionează că faptele activităţii criminale ale lui Goncearov nu s-au adeverit şi cu aceasta  tov. Korsun s-a liniştit. Toate acestea vorbesc despre faptul, că tov. Korsun se străduie să nu scoată gunoiul din casă şi protejează persoanele ce trebuiesc alungate de la servici şi din rândurile PC(b), iar aceştea continuă să lucreze şi să se descompună politic şi moral.

  Consider necesar, ca despre activitatea tov. Corsun să comunic secţiei politice din districtul militar Odesa, pentru a lua măsuri administrative faţă de tov. Korsun.

Instructor secţia militare al CC PC(b) M     (semnat)           Polejaev2

Consider că comentariile sunt de prisos…Mai mult nu zic nimic !

                                                   Alexandru MORARU, istoric-arhivist şi publicist  

[1] AOSPRM,F.51, inv.3,d.22 , f. 207

2 AOSPRM, F. 51, inv.4, d.432, f. 6-8

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s