Anul 1944, susținută de aliați, armata sovietică a început „eliberarea” ocupând aproape întreaga Europă pentru cel puțin jumătate de secol. Sigur, că printre primele pământuri ocupate au fost teritoriile fostelor „republici unionale” alipite forțat cu forța armelor de ruși, printre care și Basarabia, vechi teritoriu românesc, redenumită în RSS Moldovenescă, republică înjghebată de Stalin în 1940. Comportamentul  noilor stăpâni ar putea fi caracterizat printr-un singur cuvânt-fărădelegea.(vezi: Alexandru Moraru”Cadrele bolşevicilor-1-2-3” în „Flux”ediţie de vineri din 20 ianuarie; 3 martie şi  28 aprilie 2006 ) Peste tot  domina mizeria, bolile şi infecţia, multe aduse de sovietici odată cu păduchii. Lupta autorităţilor sovietice împotriva ţăranului român din Basarabia şi împotriva proprietăţii private au dus la foametea organizată  din anii 1946-1947, care a luat mii de vieţi omeneşti(nici până azi nu s-a stabilit cifra  corectă a numărului oamenilor morţi de foame, şi se pare că pentru nimeni  această informaţie nu prezintă interes, probabil fiindcă nu este vorba de minorităţi naţionale-Al.M.) şi a dat naştere a câteva sute de cazuri de canibalism(vezi: Al.Moraru„Comunismul ne-a făcut canibali” din „ Flux” nr.4 din 14 februarie 2003 şi”Dosarul strict secret 009” din „Glasul Naţiunii” nr.32 din 29 august 2002 ).

Un rol important după ocupația Basarabiei de către sovietici, a fost propaganda și agitația comunistă prin toate mijloacele, inclusiv presa periodică, placate, comerț, filme, concerte, cărți și desigur biblioteci. Comercializarea cărților cu venirea rușilor a fost o bună parte de timp interzisă, apoi prin august 1946 s-a hotărât de a revigora această prestație. Guvernul RSSM, în scopul consolidării socialismului şi a noii puteri, a început o procedură de legalizare a comerţului cu cărţi şi lichidarea literaturii ce venea în contradicţie cu concepţiile comuniste. Este vorba de Hotărîrea nr.794 a Consiliuli de Miniştri a RSS Moldoveneşti din 15 august 1946. Reieşind din faptul, că în documentul nominalizat se menţionează şi fondurile de carte sau bibliotecile publice, mănăstirești și confesiunilor religioase, vă propunem acest document integral:

STRICT SECRET

„Despre legalizarea comerţului cu literatură pe pieţele orăşăneşti şi raionale din RSS Moldovenească”.

În scopurile legalizării comerţului cu carte pe pieţele orăşeneşti şi raionale, Consiliul de Miniştri al RSSM HOTĂRĂŞTE:

1.      A obliga Ministerul Comerţului RSSM /tov. Akimov/, secţia moldovenească a COGIZ-ului (secţia de carte a editurii de stat – Al.M.) /tov. Varenbud/, Moldpotrebsoiuz / tov. Craiuşin / de a organiza la pieţele orăşeneşti, magazine şi chioşcuri, anticariate pentru comerţul cu literatură.

2.      A obliga Ministerul Comerţului şi Ministerul afacerilor interne din RSS Moldovenească de a interzice orice vînzare de carte şi literatură particulară la piaţă, permite vânzarea cărţilor numai prin intermediul magazinelor de stat, anticariate şi chioşcuri.

3.      A propune Glavlitului RSSM / tov. Bartâşi / şi împuterniciţilor acestuia din raioane de a instala un control riguros privind literatura care se achiziţionează în magazinele de anticariat.

4.      Direcţiei pentru chestiunile bisericii ortodoxe / tov. Romenschii / împuternicitului pentru chestiunile cultelor de pe lîngă Consiliul Miniştrilor al RSSM / tov. Deseatnicov / să asigure revizuirea şi confiscarea din fondurile de carte a mănăstirilor, bisericilor şi a comunităţilor religioase a literaturii fasciste, monarhiste  şi altor cărţi duşmănoase.

Preşedintele Consiliului de Miniştri al RSSM G.Rudi”

Urmează traducerea documentului din limba rusă. Traducerea aparțite autorului acestor rânduri.

26 noiembrie 1948                                                         din dosar  STRICT SECRET

        Șefului-adjunct al secției de propagandă și agitație al CC al PC(b) al Moldovei

                                                                                                     tov. Ovcinicov

GLAVLITUL (organizație republicană de control și cenzură asupta editurilor și tipografiilor- Al.M) RSS Moldovenești comunică, că în anul precedent aparatul Glavlitului și împuterniciții săi din raioane au controlat 708 biblioteci cu un efectiv de carte de 768.320 de unități. În afară de controlul general, bibliotecile sunt controlate sistematic în dependență de dispozițiile și circularele despre confiscarea literaturii. În perioada respective au fost confiscate 448 de volume.

În afară de bibliotecile publice au fost supuse unui control riguros și bibliotecile mănăstirești și o parte din biserici. A fost confiscată literatura antisovietică și fascistă. (cred că este cazul să menționăm, că la literatura„antisovietică și fascistă” era atribuită toată literatura tipărită și în limba română, chiar dacă era vorba de „Abecedar”, „Viața plantelor” sau „Îngrijirea iepurilor de muscă”- Al.M).

Lipsa transportului ne limitează activitatea de a termina confiscarea literaturii dușmănoase din restul bisericilor, care nu au fost supuse controlului.

Printr-un acord de înțelegere cu Împuternicitul pentru problemele bisericii ortodoxe de pe lângă Consiliul de Miniștri a RSS Moldovenești, episcopul îi va obliga să concentrezi toată literatura (în afară de cărțile bisericești și religioase) în orașe și centre raionale, unde Glavlitul va realiza confiscarea.

O parte din literatura confiscată este în 2 exemplare pentru fiecare titlu de carte, din acest motiv Glavlitul un exemplar îl transmite în fondul special al bibliotecii în numele N.Crupscaia, deși acest fond special încă n-a fost conceput și respectiv nu activează. Există un depozit special(spețhran-rus.) la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul istoriei, limbii și literaturii, care încă de asemeni nu lucrează.

În procesul controlului a unui șir de biblioteci raionale(din sistemul de iluminare culturală) noi am depistat un șir de lacune. Multe din biblioteci sunt amenajate în condiții nefavorabile și restrânse unei biblioteci, care nu corespund instituțiilor de cultură și în spații alcătuite dintr-o singură cameră, fără a avea sală de lectură. Bibliotecile nu sunt amenajate, lipsesc stilajele, mesele, scaunele, panourile pentru expozițiile de carte, lipsește  securitatea(paza) fondurilor de carte.Bibliotecile din Drochia, Cornești și Fălești reprezintă un morman de cărți neordonate și neîngrijite; motivul fiind lipsa spațiului și stilajelor. Biblioteca din Cornești nu are Carte de Inventar, iar în mai multe biblioteci Cartea de Inventar nu corespunde cerințelor unei biblioteci, fapt care contribuie la furtul fondului de carte, iar în biblioteca din Drochia multe cărți au fost roase (distruse-Al.M) de șoareci.

Personalul scriptic al bibliotecilor nu numai că nu au pregătirea de bibliotecar și nu corespund cerințelor, dar și nivelul lor de pregătire generală este foarte jos (Cărpineni, Drochia, Cornești, și alte biblioteci). Angajații bibliotecilor raionale în majoritate nu cunosc literatura, din acest motiv nu o pot promova și nici propune. În procesul de schimb de carte nu se practică discuții cu cititorii despre cărțile citite, despre cărțile recomandate.

Bibliotecarii nu organizează nici un sondaj pentru a depista interesele cititorilor, nu se educă dragostea față de lectură. Deservirea cititorilor se reduce doar la primirea și eliberarea  mecanică a cărților. Colaboratorii bibliotecilor raionale nu promovează și nu propagă operele clasicilor marxizm-leninizmului, literatura social-politică și economică, literatura popular-științifică; se lucrează numai cu literatura artistică.

În deosebi foarte slab se lucrează cu literatura moldovenească („limbă nouă” înventată de sovietici și împusă populației Basarabiei începând cu 1940, după ocuparea acestei vechi provincii românești de către ruși- Al.M.).Lipsesc panourile de propagare a cărții: expoziții de literatură, citate și expresii ale clasicilor marxism-leninizmului, a clasicilor literaturii ruse și mondiale, expoziții fotografice despre succesele poporului sovietic în primele cincinale de după război, albume, recenzii, articole, montaje fotografiece etc.

Este cazul să menționăm, că majoritatea bibliotecilor raionale nu petrec nici o activitate cu publicul, cum ar fi conferințe despre lectură, discuții despre aparițiile editoriale parvenite în fondurile bibliotecilor, citirea unor anumite capitole din cărțile noi apărute etc.(Cărpineni, Baimaclia, Vulcănești, Fălești, Leova, Florești, Drochia și alte bublioteci) (aici scris de mână: actul sovietului de bibliotecari și a activului de cititori).

Numărul cititorilor cuprinși de biblioteci este extrem de mic. Toate aceste lacune au fost posibile din motiv că Comitetul pentru problemele instituțiilor de iluminare culturală n-a ținut în atenția sa educația cadrelor pentru biblioteci, n-au luat sub control sistematic pe șefii bibliotecilor și activitatea bibliotecilor, nu le-au acordat la timp ajutorul metodic.

Organizațiile locale de partid și executivele nu s-au ocupat în deajuns de amenajarea și reparația bibliotecilor, nu s-a făcut o selecție riguroasă a cadrelor pentru biblioteci.

Din vina secțiilor de finanțe a executivelor raionale(Drochia, Fălești, Ocnița, Florești, Comrat etc.) nu au fost completate cu mobiliere și inventarul necesar și din acest motiv o bună parte din mijloacele financiare rezervate pentru biblioteci la sfârșit de an au fost decontate; o bună parte din biblioteci a rămas fără noi achiziții de literatură nouă, iar organele de partid și de stat nu s-au implicat în lichidarea acestor lacune ale secțiilor financiare ale executivelor raionale.

Colectorul(depozitul-Al.M.) pentru biblioteci completează bibliotecile mecanic, fără a ține cont de necesitățile și solicitările bibliotecarilor și cititorilor. Deseori se expediază literatură, fără a se ține cont de specițicul raionului sau profilul bibliotecii. De exemplu, cărți despre construcțiile din beton armat sau literatură de medicină, care este predestinată pentru un public înalt calificat și profesional în condițiile unei biblioteci raionale  nu poate fi utilizată.

               Șef-adjunct al Glavlitului din RSS Moldovenească              Doncev

Tipărit în 2 ex.

Considerăm subiectul neepuizat și din acest motiv, vom mai reveni cu alte documente secrete sovetice, pentru a completa întregul tablou al subiectului nominalizat.

Alexandru MORARU, istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s