Sărbătoare de suflet la Zaim

Recent în Biblioteca „Petru Cărare”, situată în săli spațioase ale Casei de cultură din Zaim, r-nul Căușeni, a avut loc lansarea vol. 15 din serialul enciclopedic „Localitățile Republicii Moldova” și anuarul ilustrat „Vatra Limbii noastre”, pus în valoare de eruditul scriitor Ion Găină, directorul Casei-muzeu „Alexie Mateevici”.

Au onorat ceremonia savantul Viorel Prisăcaru, vice-președinte al Academiei de Științe, compozitorul Saveliu Cojocaru, colaboratorii Fundației „Draghiștea” Alexandru Ganenco și Tudor Țopa, publicistul Liviu Belâi. După ce oaspeții au fost prezentați publicului adunat, Alexandru Ganenco, unul din fondatorii prestigiosului serial, explică:

  • Asupra serialului „Localitățile Republicii Moldova” în 15 volume s-a muncit 19 ani, el cuprinde toate orașele, satele și cătunele din țara noastră – 1674 la număr. Au adunat istoria risipită prin arhive 139 de savanți, scriitori publiciști și oameni de artă. Serialul a însumat peste 10 000 pagini de carte.
  • O înaltă apreciere a dat acestui serial unical Ion Vespe, primarul com. Zaim, meșterul popular Tudor Bătrânac, demnitarul din Căușeni Valeriu Ostaș ș.a.
  • Iar mie, spuse academicianul Viorel Prisăcaru, mi-a revenit onoarea să înmânez la baștina preotului – poet Alexie Mateevici înalte distincții științifice unui grup de organizatori și autori de la Fundația „Draghiștea”. Academia de Științe i-a decorat pe scriitorii Victor Ladaniuc și Tudor Țopa cu medalia „Dimitrie Cantemir”, iar pe publiciștii Dumitru Țâra și Alexandru Ganenco cu medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.

Compozitorul Saveliu Cojocaru și formația artistică „Cântece sacre” au bucurat publicul cu melodii fermecătoare. Ceremonia s-a finisat cu o excursie impresionantă  la Casa-muzeu „Alexie Mateevici” din localitate.

Teodor Niță

MESAJUL ROSTIT DE PUBLICISTUL ŞI EDITORUL ALEXANDRU GANENCO

Domnilor și doamnelor, onorată asistență.

Am deosebita plăcere să vă informez că serialul enciclopedic Localitățile Republicii Moldova în 15 volume este ca îndemâna cititorilor. Volumul 15 încheie temerarul proiect de micromonografii despre orașele și satele situate în spațiul moldovenesc de la Prut și până dincolo de Nistru. El încununează o muncă enormă de complicata și dificila, care a pornit în a. 1998 și sa terminat în anul trecut 2017. 19 ani de astfel de muncă de creație! Asemenea enciclopedie nu au nu numai România și Ucraina dar și majoritatea statelor europene. Această operă de pionierat a fost scrisă și editată fără a consuma un bănuț din bugetul statului.

Proiectul s-a încununat de succes chiar în pofida obstacolelor proptelor și luptei desprinse a  răuvoitorilor spiritului național românesc și a unor oponenți dușmănoși.

Localitățile noastre, multe cu biografii de o fertilitate și spectaculozitate aparte cu lecțiile lor de patriotism și de morala creștină, merită așa o enciclopedie.

Pentru un așa proiect era nevoie de calități speciale și de o spiritualitate aparte ca să pornești a răscoli timpurile și evenimentele trecute în căutare de aproximații.

Ideea proiectului îi aparține scriitorului poet și publicist apreciat Victor Ladaniuc. Primii susținători înflăcărați ai serialului au fost Dumitru Țăra, pe atunci director general al Agenției de Informații „Moldpres”, Vladimir Nicu, cel care editase prestigioasa sa lucrare bibliografică Localitățile Republicii Moldova în documente și cărți vechi, în două volume, și care adunase un enorm fișier (peste 30 000)  cu date despre evoluția localităților moldovenești, vestitul arheolog basarabean Ion Hancu, doctor în istorie autorul unei prețioase cercetări analitice Vetre strămoșești din Republica Moldova, și Anatol Eremia doctor habilitat în filologie, un care cercetător al onomasticii și etimologiei localităților noastre. (Nume de localități, studii de toponimie moldovenească, ghidul informativ documentar Localitățile Republicii Moldova și altele).

Trebuie să menționăm că s-au angajat să lucreze fără onorariu, la panaromarea  succintă, dar cât de cât cuprinzătoare și limpede a localităților și ariilor sociale ale așezărilor autohtone, cu toată a lor linie – istorie cu o gradare anumită a narațiunii cu finețe a detaliilor de  epocă – problemică deloc ușoară.

Alcătuitorii V. Ladaniuc și reputatul scriitor publicist Tudor Popa au atras mulți oameni de știință și creație, ziariști. Volumul 1 a vărsat lumină tiparului în 1999 s-a soldat cu un mare ecou încurajator. Orientarea principală spre care pornea în temei noua lucrare, era adevăratul istoric, fără falsuri, fără spoiri ale realităților. Pe parcurs anume această structură, aceste criterii și orientarea obiectivă au favorizat încrederea și susținerea multor de la noi și din România, a academicienilor noștri Boris Melnic, Petru Soltan, Nicolae Corloteanu, Boris Gaine, Ion Caliniuc, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Gheorghe Ghidirim, Ion Tighineanu, Valeriu Matei, membru corespondent al AȘM Viorel Prisacaru, a doctorilor habilitați, profesorilor universitari Ion Popa, Anton Moraru, Ștefan Topala, Constantin Ețco și multora altora. Și nu în ultimul rând a coordonatorilor științifici Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia, Ion Melniciuc a redactorului științific, scriitorului cercetător Iurie Colesnic.

Desigur, nu s-au lăsat așteptați răuvoitorii sceptici pseudoistoricii care-și exprimau îndoielile, reavoința și neîncrederea, mai cu seamă, în ziarul „Comunismul”. Lor nu le place că serialul nostru informa cititorii despre alt adevăr decât acel propagat în toți anii sovietici.

Camarilia comunistă inclusiv și președinția de atunci a declanșat o campanie de înlocuire a tuturor cadrelor național pe profesionist, cu comuniști de ai lor. Ei au apreciat lucrarea (după informațiile securității de atunci directorului V. Pasat) ca una antirusească proromânească și profund naționalistă, nici mai mult, nici mai puțin. Lor nu le-a plăcut adevărul documentat de ocuparea noastră brutală, de băgarea basarabenilor în războiul lor nimicitor, de foametea organizată de ei, de marea dragoste de plai și de poporul nostru.

Cu greu sau editat 3 volume, tindea mulți autori și cercetători benevoli au fost aruncați în stradă. Ce era de făcut? Unica soluție a fost constituirea fondației cultural-editoriale Draghiștea. Prima ședință specială a fost convocată pe o bancă în parcul aleii clasicilor, Victor Ladaniuc, Dumitru Țâra și Alexandru Ganenco, au decis să editeze și să propage cartea și serialul.

Dar principalul: de a continua editarea proiectului Localitățile Republicii Moldova, care avea deja o premisă favorabilă la publicul cititor, și mai ales, majoritatea savanților din diverse domenii și mai ales, la savanții istorici și la scriitori. S-au alăturat echipei de la „Draghiștea” scriitorii Mihail Gh. Cibotaru, Ion Melniciuc, Tudor Paladi, Iurie Colesnic, Pavel Cocarla, doctor habilitat în istorie, Ion Lesco, Ion Moiseev, doctor în istorie, Dumintru Batâr, doctor habilitat în chimie, Vasile Melnic, doctor habilitat în filologie și mulți alții.

În tomurile serialului sunt scrise și publicate cele 1 674 de eseuri (câte localități are R.M) inclusiv 84 în volumul 15 pe care avem deosebita plăcere să vi-l prezentăm astăzi aici la Zaim. Cele 15 volume cuprind … circa 10 842 de pagini de carte ilustrate cu aproape 4 mii de fotografii, unele din sec. XIX.

De la primul și până la ultimul volum la elaborarea și scrierea eseurilor și-au dat concursul 139 de autori. Ne închinăm în fața lor până la pământ, mai ales, pentru că au lucrat fără nici o remunerare. Unii au venit cu câteva eseuri și mai multe texte bine documentate și bine lucrate în sensul literar-creativ. Nu pot fi trecuți cu vederea aici pe cei mai activi, mai săritori: Tudor Topa, cavaler al „Ordinului Republicii”, Anatol Eremia, doctor habilitat în filologie, regretații istorici Ion Hâncu, Vladimir Vicu, profesorul Anton Moraru, istoricul arhivist Alexandru Moraru, publiciștii Alexandru Ganenco, Nicolae Schițco, ziariștii Vasile Trotailă, Tudor Sascenco, Liviu Belâi, Vitalie Lagaevschi (care a prezentat eseuri despre localitățile raionului Drochia) Ion Domenco (a scris mai multe eseuri desre localitatea din sudul R.M.).

Cele 15 volume ale serialului Localitățile Republicii Moldova au fost însoțite de 28 asticole introductive de sinteză care cuprind aspectele principale ale științei, dezvoltării sociale, geografiei, istoriei și culturii republicii, localităților R.M.  Menționăm cu mare satisfacție cele a Președintelui Academiei de Științe a RM academicianului George Duca, acad. Ion Tighineanu, vicepreședinte al acad. Vasile Micu ASMV doctorilor habilitați în istorie Ion Chirtoaga, Pavel Cocârlă și Dinu Postarencu, Anatol Eremia, dr. hab. în filologie, Constantin Ețco, dr. hab. în medicină, Ion Popa dr. în sociologie (București), Matei Mâtcu, dr. în geografie.

Pe tot parcursul au acordat o mare susținere și un ajutor substanțial Arhiva Națională, Arhiva Organizațiilor Obștești, Biblioteca Științifică a AȘM și Biblioteca Națională a R.M.

Înalte aprecieri au avut cele 15 volume enciclopedice din partea unor mari personalități (acad. N. Dabija, G. Ghidirim, M. Cimpoi, T. Lupașcu) inimoși de creație, care au propus lucrarea la multe premii înalte, inclusiv la Premiul Național a Republicii Moldova.

Serialul de 12 ori a fost decorat cu Diplome și premii a saloanelor internaționale de carte (Chișinău, București).

Toate lansările volumelor Localitățile Republicii Moldova sau produs cu lume multă, interesate. Presa radio, TV au prezentat serialul minuțios („Literatura și arta”, „Făclia”, „Noi”) cu aprecieri obiective.

Echipa „Draghiștei” e conștientă că lucrarea este un început. De la ea s-au pornit și vor veni monografii (au fost publicate de autorii noștri 28) ale localităților noastre. De la ea vor porni multe teze de licență, doctorat și studii științifice. Prin intermediul ei de acum înainte fiecare 1 septembrie poate fi pentru toate școlile și instituțiile de învățământ Ziua studierii istoriei localităților natale.

Cd(r) Alexandru Ganenco

Fondator al fondației

„Draghiștea”

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s