DOCUMENTE SECRETE SOVIETICE:100 DE EROI NECUNOSCUŢI AI BASARABIEI (Partea I)

IMG_2194.JPG sapteAzi, 2 iunie 2015 , ZI DE DOLIU PENTRU TOATĂ SUFLAREA ROMÂNEASCĂ, zi când a fost omorât Mareşalul Ion Antonescu (2 iunie 1946), începem realizarea unui proiect  al istoricului – arhivist Alexandru Moraru intitulat 100 de EROI NECUNOSCUŢI AI BASARABIEI. În baza documentelor secrete sovietice, puse la dispoziţie  de autorul proiectului, cititorul singur va avea posibilitatea de a depista numele acestor eroi necunoscuţi, care s-au ridicat la luptă cu o maşină monstruoasă de ocupaţie  numită  puterea sovietică. Documentele au fost depistate din Arhiva Naţională şi Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova. Scopul acestui proiect este de a pune în lumina istoriei un şir întreg de personalităţi necunoscute din Basarabia, care prezintă o dovadă serioasă că basarabenii nicicând nu s-au împăcat cu ocupaţia sovietică a Basarabiei şi au luptat prin toate mijloacele posibile, împotriva acestui sistem străin neamului românesc. Doamne Ajută!

*****************************************

SECRET

Exemplarul 1                                                        nr.0-264 s din 25 martie 1953

Procurorului RSS Moldovenești, Consilier de Stat Justiție clasa III

Tov. Osipov G.P.

INFORMAȚIE SPECIALĂ

Procurorul raionului Telenești tov. Anaiko la 25 martie 1953 prin telefon a comunicat despre cazul unei acțiuni contrarevoluționare, care a avut loc în colhozul “Andreev”(satul Budăi). În noaptea spre 22 martie 1953 o persoană neidentificată a spart un perete a clădirii clubului kolhozului, a scos de pe pereți portretele conducătorilor partidului comunist și Guvernului Sovietic, apoi le-a adunat  movilă și le-a dat foc, distrugând în acest fel respectivele portrete.În această infracțiune este bănuit fostul șef al clubului, ancheta este investigată de către Direcția de circumscripție al Ministerului de Interne a RSS Moldovenească, fapt despre care vă informez.

Procurorul Circumscripției Chișinău,

Consilier de Justiție                                       V. Diordik

********************************************

    1 decembrie  1954                                                              STRICT SECRET

SECRETARULUI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MOLDOVA, tov. Serdiuk Z..T.

                            SCRISOARE INFORMATIVĂ

Despre activitatea comisiei privind revizuirea dosarelor condamnaților pentru activitate contrarevoluționară în RSS Moldovenească.

În iunie și iulie anul curent au avut loc 6 ședințe, din care prima a avut un caracter organizatorică, la care a fost creată o comisie din 21 de persoane și secretariat, compus din 6 persoane.

La următoarele 5 ședințe ale comisiei au fost precăutate 151 de dosare de arhivă și anchetă a 236 de oameni. Din acestea: 100 de dosare au rămas fără schimbări; la 175 de persoane a fost micșorată pedeapsa până la 10 ani de Lagăr de corecție prin muncă (LCM); pentru 20 de dosare la 26 de oameni micșorată pedeapsa până la 6-8 ani de LCM;  la 8 dosare pentru 8 oameni- micșorată până la 5 ani; la 20 de dosare  pentru 24 de persoane micșorată pedeapsa până la 3 ani; pentru un dosar la o persoană a fost închis dosarul, iar pentru o altă persoană dosarul a fost reîntors la anchetă repetată. Către 1 august 1954 la comisie pentru reexaminare au fost înaintate 1718 dosare a 1718 persoane.

Comisia a găsit de cuviință de a micșora termenul de pedeapsă pentru următoarele persoane:

 1. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 12 octombrie 1948 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Bunăcale Nicolae Iacob pentru faptul că în perioada anilor 1947- 1948 în cercul lui de cunoscuți sistematic făceaagitație antisovietică. Acest lucru este confirmat de 9 martori și recunoașterea partială a inculpatului. În acest fel Bunăcale este recunoscut vinovat și condamnatcorect.Cu toate acestea infracțiunea săvârșită de Bunăcale n-a dus la consecințe grave și el a ispășit pedeapsa deja un termen de 6 ani, unde s-a îmbolnăvit de tuberculoză la plămâni și un termen îndelungat s-a aflat la tratament la spitalul închisorii. Din acest motiv, comisia a considerat sentința lui Bunăcale prea aspră și i-a micșorat termenul de detenție până la 6 ani și să fie eliberat din detenție.
 1. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 7 ianuarie 1946 a fost condamnat potrivit art.54-3 și cu sancțiunea art.54-2 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Grossu Leonid Ion, pentru faptul că în perioada ocupației germano-române a teritoriului Moldovei (ca să vezi, ce nerușinare- ocupația germano-română– minciuni comuniste-Al.M.) anilor 1943- 1944 a lucrat primar în satul Micăuți, raionul Vadul-lui-Vodă și activ ajuta pe ocupanții germano-români pentru a lua forțat produse alimentare de la țărani pentru întreținerea armatei ocupanților(?!) și scotea forțat la munci pentru întărirea liniei de apărare. Acest lucru este confirmat de martori și recunoașterea partială a inculpatului. În acest fel Grossu este recunoscut vinovat și condamnat corect. Cu toate acestea ținând cont de faptul că Grossu are o vârstă înaintată, este invalid și în prezent nu poate fi folosit la munci, iar în perioada aflării sale în LCM se caracrerizează pozitiv, iar fiul său face serviciul în Armata Sovietică și ținând cont că dânsul deja a ispășit pedeapsa un termen de 8 ani, comisia a găsit de cuviință să micșoreze termenul pedepsei pentru Grossu până la 8 ani și să fie eliberat de sub strajă conform documentelor înaintate Procurorului General al URSS.
 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 22 iunie 1945 a fost condamnată potrivit art.54-1,”a” al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățeneștiMossoretti Eugenia Petru pentru faptul că în perioada ocupației germano-române a satului Rossâpeni (denumire schimonosită de sovietici, probabil Risipeni sau mai degrabă Răspopeni- Al.M.) în 1941 i-a divulgat jandarmeriei române pe președintele sovietului sătesc Tabaran Ivan, secretarul sovietului sătesc Mossoretti Roman și pe activistul Păduraru Dionis, învinuindu-i că din vina lor, acești reprezentanți ai puterii sovietice în anul 1940 a fost deportat tatăl său.În baza declarațiilor ei cei trei au fost arestați de jandarmeria română și după judecată au fost pedepsiți cu diferite termene de detenție. Acest lucru a fost confirmat de către declarațiile martorilor și recunoașterea inculpatei. În acest fel, Mossoretti a fost condamnată corect, dar ținând cont de faptul că ea și-a recunoscut vina, și având doi copii minori, comisia a micșorat termenul pedepsei până la 5 ani de LCM cu aplicarea Hotărârii din 27 martie 1953 “Despre amnistie” de a elibera de sub strajă, conform documentelor respective.
 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 28 septembrie 1945 a fost condamnat potrivit art.54-1,”a” al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești a lui Ciculescu Mihail Ion pentru faptul, că în perioada ocupației temporare de către  armatele germano-române în anul 1941 el a depus mărturii la jandarmeria română împotriva activiștilor sovietici Boghinschii V. și Gâncu A. În urma cărora aceștea au fost arestați și  judecați. În afară de aceasta, Ciculescu Mihail Ion la ședința de judecată românească în procesul lui Boghinschii a depus mărturii, în urma căruia acesta a fost condamnat de 6 luni închisoare, iar lui Gâncu i s-a retras cetățenia română. În felul acesta vina lui Ciculescu a fost dovedită prin declarațiile martorilor și recunoașterea parțială a celui judecat. Cu toate acestea, ținând cont de faptul, că infracțiunea sa n-a dus la consecințe grave, inculpatul provine dintr-o familie de țărani mijlocași, personal a avut o gospodărie de mijlocași, are o vârstă înaintată și deja și-a ispășit vina în LCM 8 ani și 10 luni, comisia a decis de a micșora pedeapsa până la 5 ani și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 7 mai 1953 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Russu Vasile Vasile pentru faptul că în martie 1953 în zilele de doliu unional cu ocazia morții conducătorului statului sovietic(este vorba de Stalin I.V.- Al.M.) în anturajul său de cunoscuți și-a exprimat bucuria că conducătorul statului e mort, folosind cuvinte necenzurate. Acest lucru este confirmat de martori În acest fel Russu Vasile este recunoscut vinovat și condamnatcorect.Cu toate Russu este încă tânăr, a fost educat fără părinți, este kolhoznic și declarațiile lui antisovietice n-au avut un caracter sistematic, comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 4 mai 1950 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Trăistari Ion Ion pentru faptul că aflându-se în cantina din orașul Soroca  la 5 martie 1950 în anturajul său de cunoscuți a făcut declarații antisovietice și a vorbit cu dispreț și dușmănie față de conducătorii partidului comunist și și al guvernului sovietic, lăuda sistemul capitalist și țările imperialiste, avea un comportament huliganic și folosea cuvinte necenzurate. Acest lucru este confirmat de martori În acest fel Trăistari Ion Ion este recunoscut vinovat și condamnat corect. Cu toate acestea el are o vârstă ănaintată, are 10 copii, mai bine de 4 ani a ispășit pedeapsa și în prezent este grav bolnav, se caracterizează pozitiv și la locul de muncă în detenție este lăudat, comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și  aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 18 septembrie 1945 a fost condamnată potrivit art.54-1,”a” al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești a lui Liberman Haia Moiseevna pentru faptul, că în perioada ocupației temporare de către  armatele germano-române în perioada anilor 1941-1944 aflându-se în lagărul evreiesc de muncă din satul Piatcoveț, regiunea Vinnița, stablind o colaborare criminală cu jandarmeria română și comenduirea lagărului informând pe ultimii despre starea și spiritul deținuților în lagăr.În 1943 Liberman Haia Moiseevna a informat comenduirea că cetățeana Scunițcaia nu mai dorește să muncească pentru ocupanți, Scunițcaea a fost invitată la comenduire și bătută în prezența lui Liberman Haia Moiseevna. În felul acesta vina ei a fost dovedită prin declarațiile martorilor și recunoașterea  celei judecate. Cu toate acestea, ținând cont de faptul, că infracțiunea a fost comisă în perioada când era adolescentă, comisia a decis de a micșora pedeapsa până la 5 ani și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 27 iulie 1946 a fost condamnată potrivit art.54-10,partea II al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Tașeva Domnica Ion pentru faptul că întorcându-se din România în URSS în anul 1945 a făcut declarații antisovietice, vorbind dușmănos de realitatea sovietică și lăudând viața și sistemul din România. Acest lucru este confirmat de martori În acest fel Tașeva  a fost recunoscută vinovată și condamnată corect. Cu toate acestea  ea provine dintr-o familie de țărani mijlocași și infracțiunea săvârșită de ea n-a avut consecințe grave, plus la toate ea practic și-a ispășit termenul de pedeapsă. Comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și  aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 10 martie 1948 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea I al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești a lui Bușilă Trofim Ion pentru faptul, că în perioada ocupației temporare de către  armatele germano-române în anul 1947 printre muncitorii căii ferate Chișinău făcea agitație antisovietică, ridica în slăvi sistemul burghez și ordinea din România. În felul acesta vina lui Bușilă a fost dovedită prin declarațiile martorilor și condamnat corect. Cu toate acestea, ținând cont de faptul, că Bușilă provine dintr-o familie de muncitori săraci și la locul detenției se caracterizează pozitiv, comisia a decis de a micșora pedeapsa până la 5 ani și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 12 septembrie 1945 a fost condamnată potrivit art.54-1, “a”al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățeneștiChirtoacă Maria Ion pentru faptul, că în anul 1945 a încercat să traverseze ilegal frontiera din URSS în România. În felul acesta vina cet. Chirtoacă a fost dovedită prin documentele oficiale ale detașamentului de grăniceri și  a fost condamnată corect. Cu toate acestea, ținând cont de faptul, că Chirtoacă a comis infracțiunea din motive de familie, comisia a decis de a micșora pedeapsa până la 3 ani și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 1. Prin sentința judecătoriei căii ferate de sector Chișinău la 2 aprilie 1958 a fost condamnat potrivit art.54-10 partea I al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Țincik Victor Euden pentru faptul că la 19 februarie 1953 aflându-se în clădirea gării Chișinău, pe timp ce consuma băuturi alcoolice printre pasageri mai făcea și agitație antisovietică, vorbea nepoliticos și dușmănos împotriva unui conducător de partid și de stat, critica sistemul sovietic și lăuda viața în America imperialistă și spunea că într-un eventual război URSS va fi înfrântă. Acest lucru este confirmat de martori și recunoașterea  inculpatului. În acest fel Țincik este recunoscut vinovat și condamnat corect.Cu toate acestea mai înainte el n-a făcut asemenea declarații, este participant la MRAP, unde a  fost decorat cu ordinul “Krasnaia Zvezda” și medalia “Za pobedu nad Germaniei” Din acest motiv, comisia a considerat sentința lui Țencik prea aspră,  i-a micșorat termenul de detenție până la 5 ani și  a decis să fie eliberat din detenție.
 2. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 27 martie 1953 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Bolea Ștefan Ion pentru faptul că în anul 1950 în cercul lui de cunoscuți sistematic făcea agitație antisovietică, ridica în slăvi sistemul de viață din România burghieză.Acest lucru este confirmat de 6 martori. În acest fel Bolea este recunoscut vinovat și condamnat corect.Cu toate acestea, ținând cont de faptul că el provine dintr-o familie de muncitori săraci, are o vârstă înaintată și infracțiunea săvârșită de Bolea n-a dus la consecințe grave, comisia a considerat sentința lui Bolea prea aspră și i-a micșorat termenul de detenție până la 6 ani,dosarul a fost înaintat Procurorului General al URSS pentru decizie finală.
 3. 13. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 10 noiembrie 1948 a fost condamnată potrivit art.54-10 și art. 58 partea 2 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Juratova Parascovia Tihon, pentru faptul că în perioada colectării impozitului agricol în 1948 ea împreună cu membrii familiei au opus rezistență reprezentanților puterii sovietice, refuzând să predee produsele agricole și făcând declarații antisovietice. Acest lucru este confirmat de În acest fel Juratova este recunoscută vinovată și condamnată corect. Cu toate acestea ținând cont de faptul că ea are o vârstă înaintată(64 ani), este invalidă și în prezent nu poate fi folosită la munci, iar în perioada aflării sale în LCM se caracrerizează pozitiv, comisia a micșorat termenul pedepsei până la 5 ani de LCM cu aplicarea Hotărârii din 27 martie 1953 “Despre amnistie” de a elibera de sub strajă, conform documentelor respective.
 4. 14. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 22 decembrie 1952 a fost condamnat potrivit art.54-10 al Codului Penal al RSS Ucrainene și în conformitate cu Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 26 mai 1947 privind anularea pedepsei cu moartea și înlocuirea ei cu 25 de ani de LCM și 5 ani lipsire de drepturi cetățenești pentru Merlan Zaharia Dumitru pentru că acesta este conducătorul grup antisovietic al sectei inochientist- arhanghelist în satul Văleni și folosind acest viciu religios ducea o propagandă antisovietică de boicotare a activităților organizate de puterea sovietică, în casa lui petreceau tot felui de adunări ale sectanților, atrăgea în sectă noi membri. Acest lucru este confirmat de În acest fel Merlan este recunoscut vinovat și condamnat corect. Cu toate acestea ținând cont de faptul că Merlan provine dintr-o familie de țărani mijlocași, comisia a găsit de cuviință să micșoreze termenul pedepsei pentru Merlan până la 10 ani conform documentelor înaintate Procurorului General al URSS.
 5. 15. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 26 ianuarie 1948 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Soroca Vladimir Nicolaevicipentru faptul că în perioada anilor 1946-1947 printre colegii de lucru de la depozitul alimentar nr.733 al Ministerului de Interne al RSSM din orașul Bălți, RSS Moldovenească sistematic ducea o agitație provocatoare și antisovietică, cu multe expresii dușmănoase la adresa conducătorilor statului sovietic, cu laude exagerate la adresa sistemului și vieții din România. Acest lucru este confirmat de martori. În acest fel Soroca este recunoscut vinovat și condamnat corect.Cu toate acestea, ținând cont de faptul că declarațiile lui antisovietice n-au avut un caracter sistematic și n-au adus prejudicii statului, comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și  aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 6. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 26 august 1947 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Cârjoi Grigore Ion pentru faptul că aflându-se în în satul Jdamino, raionul Bulboaca(denumirea localității este schimonosită de către funcționarii sovietici. În cazul concret este vorba de satul Geamănă, azi în componența raionului Anenii Noi – Al.M.)în calitate de împuternicit al comitetului raional al partidului pentru petrecerea semănatului de primăvară, el a scris o foae volantă cu caracter antisovietic, conținutul căreia avea scop de a submina procesul de semănat cu chemările de a omorî pe comuniști și de a forma o bandă împotriva Uniunii Sovietice. Acest lucru este confirmat de martori și de recunoașterea vinei de către Cârjoi. În acest fel  el a fost  recunoscut vinovat și condamnat corect. Cu toate acestea el a fost participant la război, unde a primit invaliditate, are decorații guvernamentale, a ispășit pedeapsa  deja timp de 7 ani și foaia volantă anonimă nu avea un caracter contrarevoluționar, deoarece scopul său a fost de a primi de la MAI o armă de autoapărare înainte de a merge în satul respectiv. Comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și  aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 7. 17. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 30 mai 1949 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1și art.nr.54-II al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești lui Magaleas Andrei Petru și Conișescu Gheorghe Anton pentru faptul că ei împreună în anturajul său duceau o agitație antisovietică, defăimau conducătorii partidului și statului sovietic, ponegreau orânduirea kolhoznică și luptau împotriva organizării kolhozului în satul Sofia (azi în raionul Drochia – Al.M.)Declarau că în caz de un nou război, Uniunea Sovietică va fi înfrântă. Ținând cont de faptul că Conișescu nu este organizatorul activității antisovietice și că acesta a căzut sub linfluența Magaleas și că Conișescu provine din familie de țărani mijlocași cu puțină carte  și în locul de detenție adică în LCM supraîmplinește planul și nu are penalități, comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 6 ani de LCM conform documentelor nominalizate. Cât privește dosarul lui Magaleas sentința rămâne în vigoare cum a fost.
 8. 18. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 1 octombrie 1949 a fost condamnați potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Stoianov Vladimir Teodor, Ciurilov Mihail Denis și Bodanău Constantin Andrei pentru faptul că Stoianov, fiind orientat dușmănos împotriva puterii sovietice în iulie 1949 a creat o organizație antisovietică numită “Statul Major din iulie”în care i-a atras pe Ciurilov și Bodanău. Realizându-și  gândurile lor criminale Stoianov a confecționat 30 de foi volante cu caracter antisovietic, care conținea insultă asupra puterii sovietice  și lăuda traiul și sistemul în Iugoslavia lui Tito.

Cu participarea lui Bodanău și Ciurilov, Stoianov încleiau foi volante pe străzile și în locurile publice ale orașului Chișinău. Acest lucru este confirmat chiar de cei 3 condamnați și dovezile materiale.Vinovăția lor a fost dovedită și au fost condamnați corect. Cu toate acestea, trebuie de menționat că Ciurilov și Bodanău  și-au recunoscut vina și regretat de cele săvârșite. Ambii se trag din familii de muncitori. Din acest motiv, comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 5 ani de LCM și  aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberați de sub strajă conform documentelor nominalizate.Cât privește dosaul lui Stoianov, sentința rămâne îm vigoare fără schimbări.

 1. Prin sentința Tribunalului Militar al unităților Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești din 31 mai 1946 a fost condamnat potrivit art.54-1,”a” al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești a luiDabija Semion Mihai pentru faptul, că în perioada ocupației temporare de către armatele germano-române în satul Zagureli (cu siguranță că și denumirea acestei localități este schimonosită de ocupanții sovietici – Al.M.) a lucrat în funcție de ajutor de primar, susținea întru totul activitatea autorităților române, avea legături cu organele de forță. În anul 1943 a înfăptuit un șir întreg de percheziții la activiștii sovietici, colecta produse alimentare de la localnici pentru armata română. În felul acesta vina lui Dabija a fost dovedită prin declarațiile martorilor. Cu toate acestea, în timpul deschiderii dosarului, din lipsă de martori nu s-a dovedit că a fost trădător(ca să vezi! I-a trădat pe ruși! –Al.M.) și a colaborat cu dușmanul Ținând cont de faptul, că infracțiunea sa n-a dus la consecințe grave și acesta în perioada anilor 1944-1945 a făcut serviciul în armata sovietică, este participant la război, fiind invalid de pe urma războiului, comisia a decis de a micșora pedeapsa până la 5 ani și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.
 2. 20. Prin sentința Judecătoriei Supreme a RSS Moldovenești din 9 iunie 1948 a fost condamnat potrivit art.54-10,partea 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 10 ani de LCM și 5 ani de privațiune de drepturi cetățenești Crăciun Grigore Nicolae pentru faptul că în lucrând în orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat din Chișinău pe parcursul anilor 1946-1948 a dus o agitație antisovietică, defăma puterea sovietică, răspândea diferite zvonuri provocatoare despre un eventual război inevitabil între anglo-americani și URSS și înfrângerea sovieticilor. Vinovăția lui Crăciun a fost dovedită de mai mulți martori și a fost condamnat corect. Cu toate acestea, el și-a recunoscut vina, și-a ispășit vina timp de 6 ani în LCM, are inima bolnavă, este invalid. Din acest motiv,comisia a decis să micșoreze termenul de pedeapsă până la 6 ani de LCM și aplicând Hotărârea din 27 martie 1953 “Despre amnistie” să fie eliberat de sub strajă conform documentelor nominalizate.  (VA URMA)

 PROIECT DE ALEXANDRU VALERIU MORARU  REALIZAT ÎN BAZA DOCUMENTELOR DE ARHIVĂ, DEPISTATE, TRADUSE ŞI PUBLICATE DE AUTORUL PROIECTULUI

Notă: Persoanele cointeresate de un document sau altul pot contacta autorul pentru a solicita datele arhivistice concrete despre un Erou al Basarabiei (adică Fondul, Inventarul, Dosarul şi Fila) cronicarula@gmail.com

SURSA: http://www.mazarini.wordpress.com

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s