PROFESORUL GHEORGHE BUZATU – REGRETATUL MEU PRIETEN ŞI MENTOR(II)

                                                                                                    IN MEMORIAM

Profesorul Gheorghe Buzatu 3A doua zi după lansare d-na Ioniţă şi dl. Buzatu mi-au trimis poze de la eveniment, pe care deja le-ati văzut în prima parte al acestui articol. Ceva mai târziu un corespondent m-a contactat şi m-a întrebat câte ceva vis-a-vis de carte, apoi în săptămânalul Literatura şi arta de la Chişinău (redactor-şef Nicolae Dabija) nr.16 din 17 aprilie 2008 a fost publicat articolul „ Cel mai tare argument – documentul!” cu genericul „Apariţii editoriale” despre lansarea cărţii mele la Iaşi. În el se menţionează: „Volumul a fost prefaţat de dl.Gheorghe Buzatu, unul din cei mai de seamă specialişti în istoria celui de-al II Război Mondial. Tot Domnia sa a fost cel care a susţinut şi lansat proiectul culegerii de documente despre Mareşal şi Basarabia.

  În respectiva culegere au fost incluse 189 de documente inedite, depistate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Cartea are 360 de pagini.

100_0014„…Există un gol, lipsesc câteva piese din întregul tablou al activităţii Mareşalului – Basarabia şi Transnistria. Vin cu idea, cu dorinţa de-a umplea acest gol, aducând în faţa cititorului documente de arhivă, incontestabile documente ale adevărului. Este vorba de inspecţiile, făcute de conducătorul statului în Basarabia şi Transnistria, dispoziţiile acestuia, măsurile luate de autorităţile româneşti în diferite situaţii, atitudinea lui faţă de românii basarabeni şi transnistreni, faţă de minorităţile naţionale – a mai menţionat Alexandru Moraru”.

Materialul a fost însoţit de două fotografii: una este coperta volumului şi a doua profesorulGheorghe Buzatu prezintă cartea nominalizată la Palatul Culturii din Iaşi.

Doamna Alexandrina Ioniţă, directorul Casei Editoriale Demiurg la lansarea cărţii mele. Iaşi, 2008 februarie

Doamna Alexandrina Ioniţă, directorul Casei Editoriale Demiurg la lansarea cărţii mele. Iaşi, 2008 februarie

Cunoaşterea acestui Om excepţional, schimbul permanent de mesaje, discuţiile telefonice, întâlnirile rare, dar cu o încărcătură informaţională şi profesională, au făcut să mă conving, că am alături o celebritate de talie mondială. De la dl. profesor Gheorghe Buzatu am învăţat mai multe decât în toţi anii de studenţie. În afară de mijloacele de informare devenisem ochii şi urechile savantului în problemele ce ţin de Republica Moldova. Îi desconsidera total, ca specialişti, pe istoricii de teapa lui Serghei Nazaria, Igor Caşu, Vasile Stati, Piotr Şornicov şi alţii.

Savantul Gheorghe Buzatu purta un respect deosebit faţă de istoricii profesionişti cum sunt: Ion Ţurcanu, Ion Şişcanu, Anatol Petrencu, Gheorghe Cojocaru, Pavel Parasca, Gheorghe Negru, scriitorii Vlad Pohilă, Vasile Şoimaru, ş.a.

Prin  intermetului internetului, mentorul meu îmi trimitea tot felul de documente şi materiale inedite, pentru uz personal, cărţi electronice şi alte lucrări interesante pentru un specialist. Datorită acestui Mare Istoric am aflat şi cunoscut pe minunaţii:  Alexandrina Ioniţă, Ioan Scurtu, Ion Măldărescu, Corneliu Ciucanu,Victor Roncea, Mihai Retegan  şi alţii.

În semn de preţuire profesorul Gheorghe Buzatu mi-a publicat câteva articole în presa din Ţară. În revista „Ţara noastră ”( Iaşi ), în nr.2 din martie 2009, a publicat articolul meu „Canibalismul provocat de sovietici”(Basarabia ocupată de ruşi). În revista „Tricolorul” nr.1225 din 2 aprilie 2008 profesorul Buzatu a scris articolul„Mareşalul Antonescu şi Basarabia”, în care prezintă cartea mea cititorilor.

ARHIVUS ALEX MORARUSe apropia anul 2009, an în care Marele Istoric Gheorghe Buzatu avea să împlinească frumoasa vârstă de 70 de ani. Atunci mi-a venit idea să-i dedic următoarea mea carte. La moment lucram de mai mulţi ani cu documente privind rezistenţa antisovietică a basarabenilor şi deportările staliniste. Am adunat toate documentele de arhivă, pe care deja le aveam selectate şi traduse din limba rusă în română(nu fără suportul financiar şi prietenesc al profesorului Anatol Petrencu), care în principiu alcătuiau un volum interesant de documente inedite. În secret am contactat-o la e-mail pe d-na Alexandrina Ioniţă şi am mărturisit intenţia mea, de-a dedica volumul „ Basarabia Antisovietică” aniversării a 70 de ani de la naşterea savantului. Fără să-i comunice despre dedicaţie, editoarea l-a rugat să pregătească o prefaţă pentru volumul nominalizat şi numai după ce prefaţa a fost gata, i-a destăinuit „secretul”.

Profesorul Gheorghe Buzatu a scris „Studiu pe întroductiv despre individ în faţa răului absolut Gulag şi Holocaust” pentru culegerea mea de documente, în care a menţionat:

 Profesorul Alexandru Moraru, specialist recunoscut şi apreciat în problemele de istorie contemporană şi arhivistică, harnic editor al surselor trecutului, s-a impus mai cu seamă în ultima vreme, graţie studiilor şi volumelor tipărite la Chişinău ori în Ţară, mai precis la Iaşi şi Bucureşti. În această privinţă, avem în vedere în chip aparte studiul „Basarabia sub ocupaţia Kremlinului. Canibalismul provocat de sovietici (Documente şocante) şi volumul, în colaborare cu profesorul universitar dr. Anatol Petrencu „Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia 1941-1944. Culegere de documente”.

ARHIVUS ALEX MORARU…Fără pretenţii exagerate, volumul colegului Alexandru Moraru este remarcabil prin dezvăluirile referitoare la tragedia sub zodia Răului absolut, altfel spus în Imperiul Gulagului, pe care Alexandru Soljeniţin, într-o creaţie literară de geniu, a impus-o difinitiv şi în parametri naturali oprobriului Umanităţii.

În sfârşit, felicitându-l pe colegul Alexandru Moraru pentru realizarea prezentului volum, trebuie să-i mulţumim pentru efortul şi izbânda sa ştiinţifică deosebită.

                                                         Iaşi, 19 august 2009

                                                                                  Gheorghe Buzatu”

Marele Istoric mi-a mulţumit pentru volumul dedicat Domniei Sale şi pentru cuvintele de felicitare cu ocazia aniversării a 70-a de la naştere:

Marele Profesor BuzatuMi-am dorit ca basarabenii să știe despre savantul cu renume mondial GheorgheBuzatu. Urmărind acest scop, am pregătit și prezentat la redacția săptămânalului „Literatura și Arta” un articol pe care l-am întitulat „Marele istoric Gheorghe Buzatu a împlinit 70 de ani”. Deși l-am adus la redacție personal aproape cu două luni înainte de eveniment, acesta a fost publicat cu o mare întârziere („Literatura și Arta”, nr.25 din 25. 06. 2009) după o intervenție personală a prietenului Vasile Șoimaru,un Mare Român, doctor în economie, publicist și fotograf de excepție.

Ceva mai târziu colonelul în rezervă dl. Andrei Covrig a publicat în gazeta „Literatura și Arta” nr.48 din 3 decembrie 2009 la genericul „Apariții editoriale” articolul „Basarabia antisovietică – o carte eveniment!”

Chiar la începutul acestui articol autorul scrie: „Cu câteva zile în urmă, la Editura Demiurg din Iași a văzut lumina tiparului o carte-eveniment. Este vorba de culegerea de documente inedite „Basarabia antisovietică” a lui Alexandru Moraru, cunoscut istoric, publicist, editor de documente de arhivă. Volumul în cauză este un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți istorici din Europa, doctor în științe istorice, Gheorghe Buzatu, la cei 70 de ani de la nașterea sa. Cartea apare în binecunoscuta colecție „Românii în istoria universală”, îngrijită de celebra personalitate a științei istorice.”

După apariția acestei informații mai mulți cititori,cunoscuți și mai puțin cunoscuți, m-au felicitat cu lansarea noii mele cărți.

Cred că este necesar să menţionez, că ambele mele cărţi apărute în Ţară au fost prefaţate de celebrul istoric, profesorul Buzatu şi au fost editate cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică din România. Prin acest intermediu vreau sa aduc mulţumiri repetate Directoarei Casei Editoriale Demiurg, doamnei Alexandrina Ioniţă, pentru îngrijirea poligrafică excelentă a cărţilor semnate de mine.

cartea de vizita BuzatuLa 4 decembrie 2009 s-a aflat la Chișinău și a participat la o conferință științifică  Marele istoric Gheorge Buzatu. Atunci am făcut mai multe fotografii și câteva filmulețe, care deja au fost vizionate de un număr impunător de oameni. Pentru confirmare veziwww.yutube.com la pagina Alexandru Moraru Film. Tot atunci prietenul meu mi-a mai dăruit câteva volume de carte scrise de Domnia sa, inclusiv „Execuția Mareșalului Antonescu” pe care a semnat-o: „Domnului profesor Alexandru Moraru, stimatului coleg cu multă prețuire. 4.XII.2009 Gh.Buzatu”

Ceva mai târziu profesorul Buzatu mi-a solicitat un material interesant, pentru a fi întrodus în culegerea „Convrgențe istorice și geopolitice. Omagiu profesorului Horia Dumitrescu”, având pe post de coordonator pe d-na Stela Cheptea și dl. Gheorghe Buzatu. Lucram la un articol spre finisarea lui, ce urma să fie prezentat redacției unei reviste din Țară, dar după solicitarea profesorului, mi-am schimbat opțiunea și în scurt timp i-am expediat articolul întitulat „Dușmanii puterii sovietice: Basarabia împotriva comunismului”, care a și apărut în volumul amintit la Casa Editorială „Demiurg” din Iași în 2009 la pag. 327-344.

Peste un an, în 2010, mentorul meu Gheorghe Buzatu mi-a solicitat un subiect documental pentru o culegere în două volume „1940. Omagiu profesorului Ioan Scurtu” în cadrul Muzeului Vrancea. Deși lucram de mai mult timp la tema Scrisori către Mareșal la momentul, când am primit solicitarea profesorului, eram bolnav, lucru pe care  l-am comunicat. Cu toate acestea Marelui Istoric i-a plăcut subiectul și m-a rugat să-i trimit 15-20 de documente, scanate, iar dumnealui va pregăti o întroducere la aceste documente. Am făcut acest lucru și în cele din urmă în volumul nominalizat au fost incluse aceste documente cu întroducerea profesorului sub titlul „Scrisori din Basarabia către Mareșalul Ion Antonescu” , volume apărute la „Demiurg” din Iași în anul 2010, volumul II pag.173-184.

Când am primit cartea și am citit întroducerea, scrisă de Dumnealui, m-a emoționat până la lacrimi. Savantul scria:

 

384419_1709317829159_1410277591_n„ Profesorul și prietenul Alexandru Moraru, istoric prin formație și prin vocație ne transmite din Chișinău, cu bunăvoința-i recunoscută, un set de scrisori din vremea Războiului de Eliberare Națională din 1941-1944, adresate de „cei mici” Mareșalului Ion Antonescu, Conducătorului Statului Român. Expeditorul lucrează de-acum la un volum masiv, reunind câteva sute de documente de același gen, pe care, se înțelege, le așteptăm cu nerăbdare și deosebit interes.

   Este de datoria mea să menționez că, anterior, profesorul Alexandru Moraru a valorificat numeroase documente românești de maximă însemnătate, depistate în Arhivele din Chișinău, dintre care unele au reținut atenția lui Paul Goma pentru magistru-i eseu „Săptămâna Roșie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau Basarabia și evreii (cea mai recentă ediție a 7-a, Bacău, editura Vicovia, 2010, 543 pagini.)

artic

  De asemenea, nu demult el a publicat la Iași volumele: „Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia 1941-1944. Culegere de documente (Casa Editorială Demiurg 2008), în colaborare cu profesorul Anatol Petrencu și „Basarabia Antisovietică”. Documente privind rezistența națională. Blestemul deportărilor și al „justiției” staliniste (Casa Editorială Demiurg 2009) pentru ca, în sfârșit, cu totul recent, să ne ofere surpriza unei masive, excelente și actuale culegeri în mai multe tomuri – Victimele Terorii Comuniste în Basarabia. Rezistență ocupanților. Arestați, Torturați, Întemnițați, Uciși. Documente secrete sovietice, 1944 – 1954, volumul I, Chișinău, Editura Iulian, 2010, 393 pagini + anexe.”    (va urma)

                                                                    ALEXANDRU  VALERIU MORARU              

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s