“APROB”                                                                 “SANCŢIONAT”

MINISTRU ADJUNCT AL                                 PROCURORUL RSS MOLDOVENEŞTI
AFACERILOR INTERNE  AL RSSM

LOCOTENENT – COLONELUL                         CONSILIERUL JUDICIAR DE CLASA III

(BALAN)                                                                       (KAZANIR)

16 septembrie 1954                                                16 septembrie 1954

                                                  Î N C H E I E R E

14 septembrie 1954                                                 or. Chişinău, RSSM

 

00-stalin-19-10-12Eu, inspectorul superior al  MAI al RSSM –  maiorul Krivenkov , examinînd materialele privind deportarea lui Dascal Maria Moiseevna şi fiicei ei Dascal Maria Ioinovna şi informaţia Direcţiei Tiumeni a MAI privind reţinerea lor în deportare,

A M  S T A B I L I T :

Dascal Maria Moiseevna, anul naşterii 1906, originară din satul Slobodca, raionul Orhei, RSSM, evreică, cetăţeană a URSS, era soţia lui Dascal Ioina Gdalievici, anul naşterii 1904, care în baza certificatului SR Orhei a NKGB al RSSM, în anul 1941, a fost deportat peste hotarele RSSM ca mare antreprenor şi comerciant şi în anul 1942, conform deciziei Şedinţei speciale pe lîngă NKVD al URSS, a fost condamnat la 5 ani de detenţie, iar în anul 1943 a decedat la locul ispăşirii pedepsei.

În baza certificatului SR Orhei a NKGB al RSSM, în anul 1941, după hotarele RSSM în regiunea Tiumeni a fost deportată şi soţia lui Dascal – Dascal Maria Moiseevna împreună cu fiicele Dascal Maria Ioinovna, anul naşterii 1928, şi Dascal Riva Ioinovna, anul naşterii 1925, în certificat ele fiind menţionate: „Componenţa familiei: soţia şi 3 copii”, ceea ce nu poate servi drept temei pentru reţinerea lor în continuare în deportare.

Conform informaţiei Direcţiei Tiumeni a MAI, Dascal Riva Ioinovna la indicaţia Secţiei „P” a MAI al URSS a fost scoasă de la evidenţă ca deportată.

Avînd în vedere cele expuse, precum şi faptul, că Dascal Maria Moiseevna şi fiica ei Dascal Maria Ioinovna la locul deportării se caracterizează pozitiv,

C O N S I D E R :

A face un demers către Ministerul Afacerilor Interne  al URSS privind scoaterea lui Dascal Maria Moiseevna şi fiicei ei Dascal Maria Ioinovna de la evidenţă ca deportate.

Inspectorul superior

al  MAI al RSSM

maiorul                                                                     (Krivenkov)

De acord:

Şeful Serviciului special 1

al MAI al RSSM

locotenent-colonelul                                            (Batişcev)

************************************

“APROB”                                                                 “SANCŢIONAT”

VICEMINISTRU AL AFACERILOR              PROCURORUL ADJUNCT PE PROBLEME
INTERNE  AL RSS MOLDOVENEŞTI                                     SPECIALE AL RSSM

 

GENERALUL- MAIOR                                           CONSILIERUL JUDICIAR

(KULIK)                                                                         (KIZIKOV)

16 decembrie 1954                                            21 decembrie  1954

                                                  Î N C H E I E R E

15 decembrie 1954                                                         or. Chişinău, RSSM

 

Eu, inspectorul superior al MAI al RSSM –  maiorul Krivenkov, examinînd cererea lui Roitman Maria Ruvimovna privind anularea restricţiilor de deportare şi materialele referitor la deportarea sa,

A M  S T A B I L I T :

Roitman Maria Ruvimovna este soţia lui Roitman David Moiseevici, locuitor al oraşului Rezina, RSSM, care deţinea un magazin de încălţăminte, de unde avea un venit anual de un milion de lei, în gospodăria sa exploata munca argaţilor, fapt în legătură cu care în anul 1941, în baza certificatului SR Orhei a NKGB al RSSM, a fost arestat şi în anul 1942 de către Şedinţa specială pe lîngă NKGB al URSS a fost condamnat la 5 ani de detenţie, unde se află în prezent nu se cunoaşte.

Odată cu arestarea lui Roitman, în baza aceluiaşi certificat, după hotarele RSSM a fost deportată în regiunea Tomsk soţia acestuia – Roitman Maria Ruvimovna, anul naşterii 1894.

Conform datelor Direcţiei Tomsk a MAI, Roitman în deportare locuieşte singură, se găseşte în casa pentru invalizi, suferă de şizofrenie, materiale compromiţătoare asupra ei nu sunt.

În cererea sa Roitman roagă să i se permită să plece în oraşul Viniţa, RSS Ucraineană, pentru a fi întreţinută de ruda ei – medicul Rudoi Bella Iosifovna, care este de acord.

Roitman a fost deportată ca membru al familiei unui comerciant , dar luînd în vedere vîrsta înaintată şi imposibilitatea de a munci,

C O N S I D E R :

A face un demers către MAI şi Procuratura URSS privind anularea restricţiilor de deportare pentru Roitman Maria Ruvimovna cu permisiunea de a pleca în oraşul Viniţa, RSSU, pentru a fi întreţinută de ruda ei – medicul Rudoi Bella Iosifovna, fără retrocedarea averii confiscate.

Inspectorul superior

al MAI al RSSM

maiorul                                                                    (Krivenkov)

De acord:

Şeful Serviciului special 1

al MAI al RSSM

locotenent-colonelul                                                    (Batişcev)

************************************

“APROB”

MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE

AL RSSM

GENERALUL – MAIOR

(MORDOVEŢ)

1 aprilie 1954

                                                  Î N C H E I E R E 

1 aprilie 1954                                                    or. Chişinău, RSSM

Eu, împuternicitul executiv al Secţiei 1 al Serviciului 1 al MAI al RSSM – locotenentul Lojkin, examinînd cererea cet. Ekştein Aneta Iacovlevna, materialele anchetei referitor la cazul de deportare şi dosarul personal nr. 3364 al deportatei Ţehoval Feiga Davidovna, anul naşterii 1886,

A M  S T A B I L I T :

Ţehoval F.D., în anul 1941, ca soţie a proprietarului unei uzine, domiciliată în oraşul Bălţi, RSSM, a fost deportată în regiunea Tomsk.

Locuind în satul Korovino, raionul Pudinsk, regiunea Tomsk, în iunie 1946, ea a evadat din locul deportării şi a sosit cu traiul în oraşul Cernăuţi, unde prin înşelăciune a obţinut un buletin temporar (în loc de paşaport) pe numele lui Şvarţman Claudia Davidovna.

Din primăvara anului 1949 ea a locuit în or. Lvov, unde a primit paşaport pe acest nume fals şi s-a ascuns cu acest document pînă în ziua arestării – 20 septembrie 1952.

La 26 noiembrie 1952, conform sentinţei Şedinţei speciale pe lîngă MSS al URSS, pentru evadare din locul deportării şi uz de documente false, ea a fost reîntoarsă la locul anterior de deportare.

Soţul ei – Ţehoval Şvabe Moiseevici, anul naşterii 1889, în anul 1941 a fost arestat de organele NKVD, iar în anul 1942, aflîndu-se în detenţie în regiunea Sverdlovsk, a decedat.

Nepoata lui Ţehoval F.D. – Ekştein A.I. a făcut un demers privind anularea deportării mătuşii sale – Ţehoval F.D. cu permisiunea de a se întoarce cu traiul în oraşul Lvov, la rude, motivînd prin faptul, că este de vîrstă înaintată, în deportare locuieşte singură, nu este aptă de muncă.

În urma controlului efectuat s-a constatat, că Ţehoval F.D. a fost deportată corect, însă, avînd în vedere, că este de vîrstă înaintată, este bolnavă, nu este aptă de muncă, precum şi acordul rudelor sale de a o întreţine, la dosar fiind anexat acordul în scris al rudelor,

C O N S I D E R  :

A face un demers către MAI al URSS privind anularea restricţiilor de deportare pentru Ţehoval Feiga Davidovna  cu permisiunea de a se întoarce cu traiul la rudele sale în oraşul Lvov, RSSU.

Împuternicitul executiv al Secţiei 1

al Serviciului 1 al MAI al RSSM

locotenentul                                                            (Loşkin)

De acord:

Şeful adjunct al Secţiei 5

a Serviciului 1 al MAI al RSSM

căpitanul                                                              (Zialin)

Şeful Serviciului 1

al MAI al RSSM

locotenent-colonelul                             (Ceasovnikov)

**********************************************

“APROB”                                                                 “SANCŢIONAT”

MINISTRU ADJUNCT AL AFACERILOR                         PROCURORUL RSSM

INTERNE AL RSSM

GENERALUL – MAIOR                              CONSILIERUL JUDICIAR DE CLASA III

(KULIK)                                                                       (KAZANIR)

5 aprilie 1954                                                       5 aprilie 1954

 

                                                 Î N C H E I E R E 

1 aprilie 1954                                                    or. Chişinău, RSSM

 

Eu, împuternicitul executiv superior al  Secţiei 3 al Serviciului special 1 al MAI al RSSM – maiorul Cearova, examinînd cererea  şi materialele  dosarului nr. 8324/11-316866 privind deportarea lui Boieva Sofia Abramovna,

A M  S T A B I L I T :

La 6 iulie 1949, din satul Etulia, raionul Vulcăneşti, RSSM, a fost evacuată, iar la 25 ianuarie 1950 a fost condamnată de Şedinţa specială pe lîngă MSS al URSS la deportare în regiunea Altai Boieva Sofia Abramovna, anul naşterii 1894.

Motiv pentru deportare a servit faptul, că soţul ei – Boiev Piotr Dmitrievici, anul naşterii 1880, pînă în anul 1940 avea gospodărie de culac. În perioada ocupaţiei era membru al comisiei pentru sechestrarea pămîntului de la foştii activişti sovietici şi personal participa la maltratarea activiştilor sovietici Cicicari şi Culaoglo.

Pentru infracţiunea comisă, Boiev P.D. la 8 mai 1945 a fost condamnat de Tribunalul militar al armatei NKVD pe art. 54-1 „a” la 15 ani de muncă silnică. La 14.11.1947 a decedat în Kizellag.

În cererea sa în adresa Sovietului Suprem al URSS, Boieva roagă eliberarea sa din deportare, motivînd prin faptul, că este bătrînă, inaptă de muncă, îndicînd, că în RSSM locuieşte sora ei, care o va lua la întreţinere.

În urma controlului efectuat s-a depistat, că Boieva S.A. a început să convieţuiască cu Boiev în anul 1942 şi a locuit cu el pînă la arestare – septembrie 1944. După arestarea lui, un timp ea a locuit singură, iar apoi, conform depoziţiilor martorului Macri Afanasii Pavlovici, s-a măritat cu un locuitor al satului Cişmichioi, dar curînd a fost ridicată.

Aflîndu-se în deportare, Boieva S.A., la moment, din cauza vîrstei înaintate şi sănătăţii precare nicăieri nu lucrează. Materiale compromiţătoare asupra ei nu sunt.

În satul Etulia, raionul Vulcăneşti, RSSM, locuieşte sora lui Boieva – Panceva Maria Avramovna, anul naşterii 1908. Împreună cu soţul, fiul şi nora lucrează în colhozul în numele lui Karl Marx, la lucru se caracterizează pozitiv.

Panceva M.A. şi-a exprimat acordul de a o lua pe sora sa – Boieva S.A. la întreţinere.

Avînd în vedere cele expuse,

C O N S I D E R  :

A face un demers către MAI al URSS privind eliberarea din deportare a lui Boieva Sofia Abramovna, anul naşterii 1894,  cu permisiunea de a se întoarce în RSSM pentru a fi întreţinută de sora sa – Panceva Maria Abramovna.

Împuternicitul executiv superior

al  Secţiei 3 al Serviciului special 1

al MAI al RSSM

maiorul                                                            (Cearova)

De acord:

Şeful Secţiei 3 al Serviciului special 1

al MAI al RSSM

maiorul                                                            (Zvonskii)

Şeful Serviciului Special 1

al MAI al RSSM

locotenent colonelul                                           (Vasiliev)

 

*******************************************

“APROB”                                                                 “SANCŢIONAT”

MINISTRU ADJUNCT AL AFACERILOR                         PROCURORUL RSSM

INTERNE AL RSSM

GENERALUL – MAIOR                              CONSILIERUL JUDICIAR DE CLASA III

(KULIK)                                                                       (KAZANIR)

3 aprilie 1954                                                       7 aprilie 1954

                                                 Î N C H E I E R E

3 aprilie 1954                                                    or. Chişinău, RSSM

Eu, şeful Secţiei 4 al Serviciului 5 al MAI al RSSM – căpitanul Gurkin, examinînd cererea deportatei Şvidco Maia Davidovna din 01.10.1953 în adresa Sovietului Miniştrilor al URSS,  dosarul nr. 7511 privind deportarea sa,  precum şi dosarul de arhivă nr. 741662 referitor la tatăl ei condamnat – Şvidco D.M.,

A M  S T A B I L I T :

În august 1937, de către fostul NKVD al RSSM a fost arestat pe art. 54-1”a” şi art. 54-11 ale CP al RSSU, iar apoi în octombrie 1937 a fost condamnat de către Şedinţa specială pe lîngă NKVD al URSS la pedeapsa capitală  – Şvidco David Mordkovici, ca membru al unei organizaţii naţionaliste de spionaj, sentinţa fiind executată.

Soţia condamnatului Şvidco D.M. – Fleşner Lia Samoilovna, în anul 1937 a fost exclusă din PC(b)U şi arestată ca fiind suspectată de apartenenţa la o organizaţie troţchistă, însă în anul 1939 a fost eliberată.

În anul 1949, conform hotărîrii Şedinţei speciale pe lîngă MSS al URSS, Fleşner L.S., anul naşterii 1903, cu fiica Şvidco Maia Davîdovna, anul naşterii 1929, ca membre ai familiei unui naţionalist, au fost deportate în regiunea Kemerovo, unde Fleşner în decembrie 1950 a decedat, iar fiica ei Şvidco M.D. lucra în mină.

În cererea sa pe numele Preşedintelui Sovietului Miniştrilor al URSS, Şvidco M.D. indică, că ea s-a născut în Uniunea Sovietică, a studiat în şcoala sovietică, în casa de copii şi în comsomolul leninist, pe tatăl său condamnat nu-l ţine minte, mama ei în perioada războiului lucra în spitalele militare, era decorată, ea însăşi în anul 1949 în oraşul Chişinău a absolvit Tehnicumul energetic şi pînă la deportare lucra ca tehnic de serviciu, din anul 1950 este căsătorită şi are un copil, soţul ei nu este deportat. În legătură cu cele expuse, Şvidco M.D. roagă anularea restricţiilor de deportare.

În urma controlului efectuat s-a stabilit, că Şvidco M.D. în anii 1938-1939, în legătură cu arestarea mamei, iar apoi, în perioada Războiului pentru Apărarea Patriei, s-a aflat în casa de copii în total circa 3 ani, în perioada aflării sale în deportare în regiunea Kemerovo nu s-a compromis, lucra la mine ca muncitoare, apoi ca motoristă, din anul 1950 este căsătorită, în prezent nu lucrează. Soţul lui Şvidco M.D. – Pescianskii Leonid Efimovici, anul naşterii 1926, lucrează ca maistru la uzină, faţă de muncă are o atitudine conştiincioasă, învaţă prin corespondenţă la institut, locuieşte în oraşul Stalinsk, regiunea Kemerovo.

Mama lui Şvidco M.D. – Fleşner L.S. în perioada Războiului pentru Apărarea Patriei lucra la spitalul nr. 3592 ca soră medicală, la lucru se caracteriza pozitiv, a fost decorată cu medalia „Pentru victorie asupra Germaniei”, din anul 1945 pînă în anul 1949 cînd a fost ridicată a lucrat ca inspector în Ministerul sănătăţii al RSSM.

Şvidco M.D. indică în cerere, că pentru lucrul său ca electrician în anul 1945 a fost decorată cu medalia „Pentru muncă eroică în perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945”.

Avînd în vedere cele expuse,

C O N S I D E R  :

A face un demers către MAI al URSS privind anularea restricţiilor de  deportare pentru Şvidco Maia Davidovna, anul naşterii 1929, domiciliată în oraşul Stalinsk, regiunea Kemerovo.

Şeful  Secţiei 4 al Serviciului 5

al MAI al RSSM

căpitanul                                                            (Gurkin)

De acord:

Şeful Serviciului 5

al MAI al RSSM

colonelul                                                     (Ostreţov)

 DOCUMENTELE  SOVIETIVE SUNT DEPISTATE DIN ARHIVA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, TRADUSE ŞI PUBLICATE DE ALEXANDRU VALERIU MORARU (Chişinău) 

NOTĂ: În cazul când vă interesează un document sau altul îmi puteţi scrie la email pentru a vă pune la dispoziţie informaţia de bază a documentelor, adică FONDUL ARHIVISTIC, INVENTARUL, NUMĂRUL LA DOSAR ŞI NUMĂRUL PAGINII.

Cu respect, Alexandru Valeriu Moraru (cronicarula@gmail.com sau alexmoraru@mail.ru)

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s