EVREI  DIN BASARABIA DEPORTAŢI DE SOVIETICI ÎN SIBERIA

 

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

 

joseph-stalin-with-child1R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei Supreme

a RSSM pe dosarul lui Roşco

Iţhoc Gheţelevici

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 13 aprilie 1953 a fost condamnat pe art. 54-10 alin.2 al CP al RSSU cu sancţiunea art. 54-2 al CP al RSSU, cu aplicarea Decretului din 26 mai 1947 „Despre abolirea pedepsei cu moartea”  la 25 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii,

ROŞCO IŢHOC GHEŢELEVICI, anul naşterii 1903, originar şi locuitor al  oraşului Chişinău, cetăţean al URSS, evreu,  fără de partid, slujbaş, studii – 6 clase, căsătorit, n-a făcut serviciul militar în Armata sovietică, pînă la arestare a lucrat ca lăcătuş-mecanic la Combinatul de prelucrare a lemnului din Chişinău „Moldglavlesosbît”.

ROŞCO I. G. a fost declarat de judecată vinovat pentru faptul, că din convingeri naţionaliste în 1928 a devenit membru al organizaţiei sioniste naţional-burgheze „Mercaz”, iar în 1932 a trecut în partidul evreiesc fascist al „sioniştilor – revizioniştilor”.

Locuind în oraşul Chişinău, ROŞCO în anturajul său făcea agitaţie antisovietică naţionalistă, clevetea referitor la politica naţională a Statului sovietic, situaţia materială a muncitorilor în Uniunea Sovietică, aducea laude modului de viaţă american, produselor din străinătate, ponegrea mărfurile sovietice.

Acest lucru se confirmă prin depoziţiile martorilor : AVERBUH I.S., GOLDŞTEIN E.O., ERLIH A.Z., precum şi mărturia parţială a inculpatului ROŞCO (procesul-verbal al şedinţei judiciare p. d. 107-105-106).

Astfel, urmează de recunoscut, că ROŞCO a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-10 alin.2  al CP al RSSU şi a fost condamnat corect, dar pedeapsa stabilită de judecată e prea dură.

Avînd în vedere, că ROŞCO este muncitor, iar infracţiunea săvîrşită de el   n-a dus la urmări grave, în baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 13 aprilie  1953 referitor la ROŞCO IŢHOC GHEŢELEVICI de modificat, pedeapsa de micşorat pînă la 10 ani de LCM. În rest sentinţa nu se modifică.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

 

–––––––––––––––

 

 

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

 

La sentinţa Judecătoriei Supreme

a RSSM pe dosarul lui Sauşeva

Lidia Dmitrievna alias

Jidoveţcaia Leica Davîdovna

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 11 mai 1953 a fost condamnată pe art. 54-10 alin.1 al CP al RSSU   la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi,

 

SAUŞEVA LIDIA DMITRIEVNA alias JIDOVEŢCAIA LEICA DAVÎDOVNA , anul naşterii 1920, originară din oraşul  Moghiliov-Podolsk, regiunea Viniţa, RSSU, evreică, din muncitori,  studii – 9 clase, fostă candidată în membru al PCUS, pînă la arestare a lucrat ca secretară la sovietul sătesc Burlăceni, raionul Vulcăneşti, RSSM.

 

SAUŞEVA alias JIDOVEŢCAIA a fost condamnată pentru faptul, că în septembrie 1950 a întocmit şi răspîndit patru foi volante cu conţinut antisovietic. Infracţiunea săvîrşită de SAUŞEVA alias JIDOVEŢCAIA este confirmată prin depoziţiile inculpatei, depoziţiile martorilor : BELENCI H.N., MOLDOVAN A.V. şi DUJCO Z.M., precum şi de probe materiale şi actul expertizei grafice (p. d. 263-272, 311-313).

 

Astfel, SAUŞEVA alias JIDOVEŢCAIA a comis infracţiunea prevăzută în art. 54-10 alin.1  al CP al RSSU şi a fost condamnată corect.

Însă, avînd în vedere, că SAUŞEVA alias JIDOVEŢCAIA provine din muncitori, în anii 1941-1944 a făcut serviciul militar în Armata sovietică, este participant la Marele Război pentru Apărarea Patriei, că după arestarea ei şi decedarea soţului a rămas un copil minor, precum şi faptul că infracţiunea săvîrşită  n-a dus la urmări grave, consider posibilă micşorarea pedepsei.

În baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 11 mai  1953 referitor la SAUŞEVA LIDIA DMITRIEVNA alias JIDOVEŢCAIA LEICA DAVÎDOVNA  de modificat, pedeapsa de micşorat pînă la 5 ani de LCM şi în virtutea Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 27 martie 1953 „Despre amnistie” – a o pune  în libertate.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

 

––––––––––––––––––

 

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

La sentinţa Judecătoriei de circumscripţie

Bălţi a RSSM şi încheierea Judecătoriei

Supreme a RSSM pe dosarul lui

Zeidman Leia-Reina Srulevna

Prin sentinţa Judecătoriei de circumscripţie Bălţi a RSSM din 3 – 4 martie 1941 a fost condamnată pe art. 54-13 alin.1 al CP al RSSU la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi, cu confiscarea averii,

ZEIDMAN LEIA-REINA SRULEVNA, anul naşterii 1918, originară din satul Lipcani, acelaşi raion,  RSSM, evreică, cetăţeană a URSS, din muncitori, puţin ştiutoare de carte, fără de partid, fără antecedente penale, pînă la arestare locuia şi lucra croitoreasă în Lipcani.

Prin încheierea Judecătoriei Supreme a RSSM din 31 martie 1941 sentinţa Judecătoriei de circumscripţie Bălţi a RSSM a fost lăsată în vigoare.

ZEIDMAN  a fost condamnată pentru faptul, că locuind pînă în anul 1940 în Lipcani, a fost recrutată de către şeful jandarmeriei ca agent secret şi pe parcursul a cîtorva ani transmitea informaţii despre activitatea revoluţionară a tineretului din Lipcani  şi în urma denunţului ei au fost arestaţi un şir de lucratori de comsomol ilegalişti, care în timpul interogatoriului la jandarmerie au fost bătuţi, precum:  cet. STOLEAR V.L., ROZENŢVAIG Ă.A., FAIMAN N.L.

Atît în ancheta preliminară, cît şi în şedinţa de judecată, ZEIDMAN nu şi-a recunoscut vinovăţia.

Drept bază pentru pronunţarea sentinţei de condamnare referitor la ZEIDMAN pentru judecată au servit depoziţiile martorilor, audiaţi în şedinţa de judecată: ŞENCHER H.M., ŞVARŢMAN Ş.M., FAIMAN P.L., MUŞAILO P.I., STOLEAR R.L. şi ROZENŢVEIG Ă.A.

Însă, martorii indicaţi nu au expus în şedinţa de judecată fapte concrete privind activitatea trădătoare a lui ZEIDMAN, bazîndu-şi depoziţiile doar pe presupuneri, şi anume:

  1. Martorul MUŞAILO P.V.:

„…Pe inculpata ZEIDMAN o cunosc că avea legături cu şeful de post DIUROI, despre asta mi-a spus personal ZEIDMAN Ruhlea, precum şi FAIMAN mi-a spus că a trădat-o ZEIDMAN REINA. Dar ZEIDMAN Ruhlea depoziţiile lui MUŞAILO nu le-a confirmat.”

(Proces-verbal al şedinţei de judecată p.d. 60).

  1. Martorul ŞVARŢMAN Ş.M. :

„… Pe inculpata ZEIDMAN deseori o vedeam cu primarul şi căpitanul AMEGO. Odată i-am spus: „Reina nu e bine să umbli cu dînşii, oamenii vor crede lucruri urîte, vor crede că lucrezi cu dînşii”. În ziua următoare din nou am întîlnit-o pe REIDMAN cu primarul şi şeful de post, şi ZEIDMAN a arătat spre mine cu degetul. Peste puţin timp şeful de post m-a arestat şi mi-a spus să nu mă mai ating de Reina ZEIDMAN şi m-a lovit de cîteva ori. Cînd eu eram arestat nimeni nu avea voie să treacă dar ZEIDMAN trecea liber. În oraş toţi vorbeau, că ZEIDMAN avea o relaţie cu şeful de post.”

(Proces-verbal al şedinţei de judecată p.d. 59-60).

  1. Martorul FAIMAN P.L. :

„… ZEIDMAN îmi este o rudă îndepărtată. În 1939 eu eram bolnavă şi ZEIDMAN mi-a adus o scrisoare de la o prietenă a mea, care mă ruga să vin pe la dînsa. Eu am vrut să-i scriu răspuns dar alături nu aveam hîrtie, toată corespondenţa mea se găsea după un portret. Eu m-am ridicat şi am luat de după portret pachetul, în care erau fotografii. Luînd hîrtie eu i-am scris răspuns prietenei, iar ZEIDMAN în acest timp privea fotografiile.

Peste cîteva zile a venit şeful de post DIURA şi m-a arestat şi a început să mă întrebe unde sunt fotografiile mele şi scrisorile. I-am spus că nu am nimic, atunci el s-a apropiat direct de  portretul, după care se afla pachetul şi a luat fotografiile şi scrisorile mele.

La post DIURA mă întreba despre scrisorica pe care a adus-o ZEIDMAN de la prietena mea.

Consider că m-a trădat ZEIDMAN, deoarece ea avea o relaţie cu şeful de post şi o consider drept provocator.”

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. 60).

  1. Martorul STOLEAR Roza Leibovna :

„… Pe inculpata ZEIDMAN o cunosc o cunosc din anul 1939, ea era croitoreasă, avea relaţii cu şeful de post DIURA, ceea ce pot confirma prin următoarele: în anul 1940 noi adunam bani pentru deţinuţii politici, noi nu ştiam pe atunci, că ZEIDMAN e provocator.

Prietena mea Rahil GOLDBUNG de asemenea aduna bani. Eu am cerut de la ZEIDMAN bani şi ea mi-a dat, cît nu ţin minte. Peste cîteva zile m-am întîlnit cu ZEIDMAN şi ea mi-a spus, că : „eu am dat bani pentru deţinuţii politici prietenei tale şi-ţi voi da şi ţie. Eu am luat bani de la ea. Peste puţin timp şeful de post DIURA a venit şi m-a arestat – de ce adun bani. Eu am negat, dar el mi-a reprodus toată discuţia dintre mine şi ZEIDMAN, cuvînt cu cuvînt.

Cînd noi eram arestaţi, jandarmii au adus-o şi pe ZEIDMAN, dar ea a stat doar o oră sau o oră şi jumătate şi i-au dat drumul. Ea rîdea şi ne întreba de ce ne-au arestat. Din aceste fapte susţin, că Reina ZEIDMAN denunţa persoanele cu spirit revoluţionar, cu care avea legături.”

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. 61).

  1. Martorul ROZENŢVEIG Ă.A. :

„… În anul 1934 la noi în Lipcani s-a organizat un sindicat al muncitorilor, care lupta pentru ziua de lucru de opt ore. În mai 1934 ZEIDMAN participa activ la acest sindicat.

Peste un timp noi am văzut, că ea a pornit pe altă cale, a început să prietenească cu autorităţile româneşti, precum primarul, şeful de post DIURA, şi ne denunţa pe noi.

Cunosc fapte, care confirmă activitatea ei provocaţionistă.

În anul 1939 noi, ilegaliştii, prin diferite metode adunam bani pentru MOPR, noi am organizat un bal în folosul MOPR, la acest bal a fost şi ZEIDMAN.

Cînd eu am fost arestat, şeful de post DIURA deja ştia în ce scop şi cum noi am organizat acest bal.

Despre aceasta putea să-i spună şefului de post doar ZEIDMAN, deoarece ei au o relaţie.

Apoi noi adunam bani pentru  MOPR prin răspîndirea pachetelor cu dulciuri. Un asemenea pachet a cumpărat şi Reina ZEIDMAN. Cînd lua pachetul, ea spunea, că ştie că banii se duc în folosul MOPR.

După aceasta eu am fost arestat şi şeful de post DIURA deja ştia despre aceste pachete, şi din nou putea să mă denunţe numai ZEIDMAN.

La noi la postul de poliţie nu avea acces nimeni, dar ZEIDMAN venea liber.”

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. 61-62).

  1. Martorul ŞENCHER H.M. :

„… Pe inculpată o cunosc, ea a avut legături cu şeful de post DIURA, ea i-a spus şefului de post, că băieţii noştri participă la manifest, după aceasta noi, toţi ilegaliştii, am fost arestaţi – 120 de oameni. Cînd eu şi VOLOH eram la poliţie arestaţi, eram tare bătuţi, iar inculpata ZEIDMAN era în altă odaie şi rîdea, iar DIURA mă întreba de ce nu recunosc, căci după uşă stă ZEIDMAN şi confirmă, că voi aţi participat la manifest. Uşa la odaia ceea era întredeschisă, eu eram la podea, şi cînd uşa s-a întredeschis eu am văzut-o stînd după uşă”.

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. 59)

În timpul anchetei ŞENCHER susţinea, că ZEIDMAN l-ar fi denunţat la interogatoriul de la jandarmerie, dar în şedinţa de judecată nu a mrnţionat nimic la această întrebare.

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. 29).

Din depoziţiile martorilor depuse în şedinţa de judecată, prezentate mai sus, judecata nu avea destule probe pentru a considera demonstrat faptul, că ZEIDMAN era agent secret al jandarmeriei şi că ea îi denunţa pe tinerii cu spirit revoluţionar.

Martorii ŞAIS şi ZEIDMAN Ruhlea în judecată au menţionat, că provocator era PASCHEVICI, şi că inculpata ZEIDMAN se afla în relaţii duşmănoase cu martorul de bază ŞENCHER, care, din gelozie, îi convingea să semneze cererea împotriva lui ZEIDMAN.

(Procesul-verbal al şedinţei de judecată p.d. ).

Din depoziţiile martorilor se vede, că ZEIDMAN era supusă arestărilor pentru participarea la activitatea ilegalistă.

Prin materialele anchetei preliminare şi judiciare acuzarea lui ZEIDMAN de apartenenţă la agenţii jandarmeriei şi de trădare a ilegaliştilor nu a fost pe deplin confirmată şi în virtutea art. 197 alin. 2 al CPP al RSSU urmează a fi suspendată.

În baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei de circumscripţie Bălţi a RSSM din 3-4 martie 1941 pe art. 54-13 al CP al RSSU şi Încheierea Judecătoriei Supreme a RSSM din 31 martie 1941de anulat şi cazul  referitor la ZEIDMAN LEIA-REINA SRULEVNA  de încetat din lipsă  de probe, cu eliberarea lui ZEIDMAN din locul deportării, unde îşi ispăşeşte pedeapsa.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

 

_____________________________________

 

SECRET

PREZIDIUMULUI JUDECĂTORIEI SUPREME A RSSM

R E C U R S

(în ordinea supravegherii)

Pe dosarul lui  Şapiro

Benţion Izrailievici

Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 20 aprilie 1953 a fost condamnat pe art. 54-10 art. 2  al CP al RSSU  la 10 ani de detenţie în LCM şi 5 ani de interdicţie de drepturi,

 

ŞAPIRO BENŢION IZRAILIEVICI, anul naşterii 1891, originar şi locuitor al oraşului Chişinău, evreu, fără de partid, fără antecedente penale, ştiutor de carte, căsătorit, din muncitori,  pînă la arestare lucra zeţar la tipografia Sovietului de miniştri al RSSM.

ŞAPIRO a fost condamnat pentru faptul, că fiind nemulţumit de puterea sovietică, pe parcursul anilor 1952-53, în anturajul său, făcea agitaţie antisovietică naţionalistă: clevetea politica partidului comunist şi Guvernului sovietic, lăuda troţchiştii – duşmanii poporului, clevetea Constituţia Sovietică, condiţiile de trai ale muncitorilor şi politica externă a Uniunii Sovietice, lăudînd regimul burghez din ţările capitaliste.

Fiind  interogat în ancheta preliminară, precum şi în şedinţa de judecată, ŞAPIRO nu şi-a recunoscut vinovăţia, însă activitatea lui antisovietică criminală a fost confirmată prin depoziţiile martorilor ŞUSTER I.B., RABINOVICI H.N. şi URSU N.T.(proces-verbal al şedinţei de judecată p.d. 101-103).

Astfel, urmează de recunoscut, că ŞAPIRO a fost tras la răspundere penală şi condamnat pentru agitaţie antisovietică corect, iar acţiunile lui au fost întemeiat calificate conform  art. 54-10 alin. 2 al CP al RSSU .

Totodată, avînd în vedere, că ŞAPIRO provine din muncitori, el însuşi toată viaţa a fost muncitor, are o vîrstă înaintată (63 ani) şi sănătatea precară, precum şi faptul, că agitaţia lui antisovietică nu a dus la circumstanţe agravante,  consider sentinţa stabilită lui prea dură.

În baza celor expuse şi conducîndu-mă de art. 16 al Legii privind organizarea judiciară în URSS, republicile unionale şi autonome şi Decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 14 august 1954,

R O G :

Sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 20 aprilie 1953 referitor la ŞAPIRO BENŢION IZRAILIEVICI de modificat, pedeapsa de micşorat pînă la 6  ani de LCM şi 3 ani de interdicţie de drepturi.

Procurorul RSS Moldoveneşti

Consilier juridic de stat de clasa 3                                   (A. KAZANIR)

DOCUMENTELE  SOVIETIVE SUNT DEPISTATE DIN ARHIVA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, TRADUSE ŞI PUBLICATE DE ALEXANDRU VALERIU MORARU (Chişinău)

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s