Din notiţele unui istoric –arhivist

 A R H I V E L E  S T A T U L U I  V Ă Z U T E D I N  I N T E R I O R (3)

ALEXANDRU MORARU BLOGValorificarea documentelor. Procedura şi grave erori la acest capitol

Pentru a avea acces la documentele de arhivă orice persoană fizică sau juridică trebuie sa prezinte o cerere pe numele directorului arhivei în care să fie indicată tema de studiu şi limitele cronologice. În afară de cerere, persoana trebuie  să prezinte buletinul de identitate  a RM cu o viza de reşedinţă valabilă  sau un alt document, care îl identifică după fotografie şi locul de trai .De pe unul din aceste documente se face o copie xerox, care împreună cu cererea deja vizată de directorul instituţiei se includ în viitorul Dosar al cercetătorului. Dacă persoana studiază tema în cadrul unei instituţii de învăţământ , ştiinţifice sau administrative, ea prezintă un demers sau solicitare de la această instituţie în care să fie arătată tema de studiu şi limitele cronologice ,să fie indicată instituţia care a delegat persoana şi scopul studiului. Tot în acest demers este aplicată ştampila instituţiei cu semnăturile de rigoare-rector ,decan, şef de catedră etc. Nu este o birocraţie, este o procedură obişnuită, deoarece persoana care urmează sa studieze în sala de studiu al arhivei va primi gratuit, sub răspundere proprie dosare de arhiva unicate, care nu au tiraj, cum au de exemplu cărţile. În Arhiva Naţională a RM şi AOSPRM este copiator xerox, care la solicitarea cercetătorului poate primi în majoritatea cazurilor copia documentelor de arhivă solicitate de cercetător. Serviciile arhivelor statului pentru cercetători sunt gratuite, cu mici excepţii ,inclusiv primirea copiilor xerox. După ce au fost perfectate actele menţionate, cu acestea vizate cercetătorul se prezintă  în secţia de valorificare a arhivei, care asigură activitatea de mai departe a cercetătorului cu inventarele, dosarele si copiile xerox comandate de dânsul. Secţia respectivă acordă tot ajutorul metodic şi practic cercetătorului.

Ea întocmeşte Dosarul cercetătorului şi duce evidenţa strictă a dosarelor de arhivă venite şi ieşite de la cercetător. Este categoric interzis să se scrie, să se facă careva însemnări pe inventare sau dosarele de arhivă. Este categoric interzis ca cercetătorul să aducă aparate de fotografiat, scanere sau altă tehnică de copiere. Copierea documentelor solicitate se face numai prin copiatorul arhivei, sau să fie copiat manual de cercetător.

Cu mare regret, la acest capitol sunt prezente un şir întreg de încălcări grave realizate cu succes chiar de conducerea Serviciului de Stat de Arhivă a RM. Şi ca să nu fiu numai cu vorba, voi prezenta un exemplu  strigător la cer.

La 6 decembrie 2007 cu numărul 123\ 1099 Secretarul ştiinţific al Institutului de istorie al Ucrainei a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei  A.C.Rubliov a adresat o scrisoare Directorului Serviciului de Stat de Arhivă al RM V.D.Isac în care se solicita permisiunea pentru colaboratorii ştiinţifici V.Iu.Vasiliev şi P.Iu.Podkura de la instituţia nominalizată mai sus să studieze documentele de arhivă din Republica Moldova la tema: ”Relaţiile moldo-ucrainene în anii 20-30 ai secolului XX”. În scrisoare se mai menţionează, că aceste materiale vor fi incluse în volumul 5 al istoriei Ucrainei şi în scopul unui lucru mai eficient, roagă de a  le permite celor 2 cercetători pentru copierea documentelor din arhive de a se folosi de un aparat de fotografiat digital.

Pe respectiva solicitare cu data de 10 decembrie 2007 este pusa viza şi semnătura Directorului Serviciului de Stat de Arhivă din Republica Moldova Vasile Isac, care aprobă  solicitarea şi condiţiile. Arhiviştii, care au pus la dispoziţia celor veniţi din Ucraina dosarele de arhivă au rămas şocaţi, când au văzut că ei le fotografiază.

Dar nimeni nu s-a revoltat că este o încălcare gravă a Regulamentelor privind activitatea arhivelor statului. Şi cum putea să se revolte cineva? Nimeni nu doreşte să se alinieze la marea armată de şomeri din Moldova, care creşte de zi cu zi !

Dar această gravă încălcare este floare la ureche, dacă amintim că majoritatea dosarelor Arhivei Naţionale a RM au fost copiate pe peliculă fotografică şi vândute de două ori. Beneficiari s-a dovedit a fi  Germania şi SUA(statul Yuta).Repet pentru cei care încă nu au înţeles ! Conţinutul documentar al Arhivei Naţionale a RM a fost copiat contra plată şi prin aceasta  a fost dat un impact serios patrimoniului  arhivistic naţional. Şi ca să fie clar pentru toată lumea, vă propun un exemplu. Dacă unei persoane din Europa sau altă zonă a lumii îi trebuie un document, care se află în Arhiva Naţională a RM ea liber se adresează în Germania sau SUA şi contra plată primeşte copia respectivului document solicitat şi mult mai repede decât îl poate primi de la ANRM. Motivul ar fi faptul, că şi Germania şi SUA a pus toata informaţia arhivistică în format electronic şi documentul necesar este depistat în câteva minute, scos la imprimantă şi autorizat. Iar la ANRM se lucrează după metoda demult depăşită şi dacă vreţi, primitivă cum se lucra acum 100 de ani în urmă. Se face comandă, de aduce dosarul din depozit, specialistul caută în dosarul sau dosarele de arhivă informaţia sau documentul necesar, în cel mai bun caz se face o copie xerox sau dacă nu este posibilitate tehnică, atunci textul documentului este cules la calculator şi autentificat de directorul ANRM şi al executor.

În felul aceste sub conducerea înţeleaptă a Serviciului de Stat de Arhivă a RM au mai apărut două „arhive naţionare a RM” una în Germania şi alta în SUA, fapt care a ştirbit esenţial din prestigiul respectivei instituţii informaţionale din Moldova. Sa încerce cineva să propună Germaniei, Franţei, Poloniei; României sau altei ţări se vândă copiile documentelor dintr-o arhivă de stat !? Funcţionarii acestor state se vor uita la acest cineva ca la un nebun !!! Acestea doar sunt documente unicale ! Mă rog, ceia ce nu se poate de imaginat în alte ţări, în Moldova se poate. Astfel arată ţara tuturor posibilităţilor…

În multe ţări dezvoltate, arhivele de stat sunt subordonate ministerului justiţiei sau ministerului de interne. Acesta este un lucru normal şi firesc, fiindcă acolo le este locul. Altfel stau lucrurile în Republica Moldova. Pentru a prezenta  iluzia că sunt mai puţine ministere, autorităţile din RM au inventat alte structuri şi denumiri, care practic au aceleaşi funcţii şi împuterniciri, dar sunt numite altfel: departamente, servicii de stat etc. Astfel a apărut Serviciul de Stat de Arhivă al RM. În fruntea acestui servici se află un director, care are doi adjuncţi  cărora sunt subordonate 2 secţii a câte 4-6 subalterni, cu câte un şef secţie în frunte. În afară de acestea mai este  o contabilitate cu un contabil-şef şi doi subalterni. Serviciul de Stat de Arhivă a RM este în subordinea Guvernului RM. Numitului Serviciu are  drept  subalterne Arhiva Naţională a RM (ANRM), Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a RM, fosta arhivă a CC al PCM(AOSPRM) , Arhivele  Municipale Chişinău  şi Bălţi(subordonate numai profesional, dar nu şi financiar, deoarece suportul financiar aparţine primăriilor generale ale acestor municipii. Tot la capitolul  subalterni ai Serviciului de Stat de arhivă a RM se numără şi toate arhivele raionale.

Această instituţie are şi o publicaţie anuală(împreună cu ANRM şi AOSPRM) care se numeşte „Pergament”. În respectiva culegere de materiale se publică diferite articole scrise de specialiştii respectivelor arhive, de cercetătorii, care studiază în sălile de studiu ale acestor arhive, alţi specialişti  cunoscuţi de colegiul de redacţie.

În perioada când secretar ştiinţific  în colegiul redacţional era ex- directorul adjunct al Arhivei Naţionale a RM dr. Silviu Tabac, anuarul  apărea  cu un conţinut şi într-o formă  ştiinţifică de excepţie. După venirea în această postură a dr. Nicolae Stefanov, materialele şi articolele ştiinţifice încep sa fie trecute şi prin filtru politic. Adică materialele parvenite la colegiul redacţional erau corectate nu cu stiloul, dar cu secerea şi ciocanul. Tot prin aceste instrumente a fost trecut şi articolul propus de mine spre publicare „Confesiunile religioase din RSSM în documentele secrete sovietice1944-1950”Articolul a fost respins, sub tot felul de motive subiective.

Ştiind  totuşi că la mijloc nu  este altceva decât poziţia mea anticomunistă  am prezentat articolul cu pricina la colegiul de redacţie al Analelor Ştiinţifice ale Universităţii din Moldova, care  în scurt timp  l-a publicat (vezi: vol III seria socioumanistice, Chişinău, 2003, pag.208-212).

La capitolul publicaţii, cred că e necesar să amintesc şi faptul , că din iniţiativa ex-directorului ANRM  Mihai Manea a fost lansată o publicaţie lunară numită „Tezaur”. Trebuie de spus că gazeta aceasta  a înviorat întrucâtva viaţa arhivelor. Pe paginile ei au început să apară articole din istoria arhivei, amintiri ale arhiviştilor, interviuri cu persoane oficiale care lucrează cu documente de arhivă,fotografii ale arhiviştilor, felicitări cu tot felul de aniversări dedicate specialiştilor din arhivă etc. Cu regret  însă după eliberarea lui M. Manea din funcţie, apariţia gazetei „Tezaur” a fost abandonată. Păcat ! Ea dăduse o suflare proaspătă arhivelor şi arhiviştilor, pe paginile ei începuse să fie puse în discuţie  probleme serioase, de critică, de analiză, schimb de experienţă, metode moderne de activitate în arhivistică, sarcini etc.

Alexandru  Valeriu MORARU

SURSA: săptămânalul „Literatura şi Arta” 2008

Despre Cronicaru

Alexandru Moraru, Istoric-arhivist, publicist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor și editor al multor culegeri de documente de arhivă, menționate la Salonul Internațional de Carte din 2010 și 2015, iar cartea Basarabia: Scrisori către Mareșal a intrat în topul celor 10 cele mai citite cărți din Republica Moldova pentru anul 2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s